Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt nr 229/13 UCHWAŁA Nr ... RADY GMINY KOBYLANKA z dnia ... w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

-projekt- nr  229/13

 

 

UCHWAŁA Nr ………..

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia ……….

w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: Dz. U. z 2012 r. poz.951,poz. 1445, Dz. U. z 2013 r. poz.21, poz.405) Rada Gminy Kobylanka  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr X/51/07 Rady Gminy w Kobylance  z dnia 28 czerwca  2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka.

     

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1)  Załącznik Nr 1 – tekst jednolity „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka”;

2)  Załącznik Nr 2 – mapa w skali 1:10 000 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka”;

3)  Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  studium.

 

§ 3. Tracą moc uchwały Nr XXXVI/238/01 Rady Gminy Kobylanka z dnia 04 grudnia 2001r., oraz XXIX/197/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009r.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                        Irena Rybarczyk    

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 05-07-2013 18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sielicki 08-07-2013 09:24