Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobylanka

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz.647 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/51/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium,

zawiadamiam o IV wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, ograniczonego do następujących terenów, dla których uwzględniono uwagi po III wyłożeniu:

-      ograniczenie powierzchni gruntów rolnych z zakazem zabudowy - R2 na rzecz gruntów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej - R1 na zachód od wsi Rekowo.

-       graniczenie proponowanej strefy ochronnej obiektu wojskowego w obrębie Bielkowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 03.04.2013 r. do 16 05.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. 73-108 Kobylanka, w pokoju nr 3 w godzinach od 300 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 maja 2013 r. o godz. 1200 w sali nr 25 Urzędu Gminy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi w zakresie w/w terenów należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2013 r.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 19-03-2013 18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 19-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sielicki 19-03-2013 18:51