Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Świadczenie usług transportowych w ramach projektu Myślę, liczę, działam


 

 

 

Kobylanka 27.02.2013

 

Ogłoszenie

 

 

Znak sprawy: FN.271.1.2013.DF

 

Gmina Kobylanka realizująca projekt Myślę, liczę, działam poszukuje wykonawcy usługi transportowej niepodlegającego wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres:

 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylanka i Gimnazjum w Reptowie na specjalistyczne zajęcia prowadzone w ramach projektu Myślę, liczę, działam własnymi środkami transportu, wraz z zapewnieniem opieki nad uczniami i uczennicami w czasie transportu.

2) Zakres usługi obejmuje:

 1. odbiór uczniów i uczennic ze szkół po zakończeniu zajęć i ich przewóz do miejsca zamieszkania,

 2. w razie potrzeby przewóz uczniów i uczennic do szkół na zajęcia,

 3. zapewnienie uczniom i uczennicom opieki podczas wsiadania, wysiadania i przewozu przez osobę pełnoletnią, inną niż kierowca środka transportu.

 

Usługa będzie obejmowała dowóz uczniów i uczennic w jedną stronę, tj. ze szkół, w których prowadzone są zajęcia do miejsca ich zamieszkania bądź z miejsca zamieszkania do szkół, w których prowadzone są zajęcia.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca będzie odbywać jeden kurs dziennie na danej trasie.

3) Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby w czasie każdego kursu w pojeździe znajdował się opiekun, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem uczniów i uczennic w trakcie przewozu. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę tego wymogu w trakcie realizacji zamówienia.

4) Zamawiający wymaga, aby usługi transportowe były wykonywane przez osoby (kierowców) posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia do transportu drogowego osób. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające posiadanie tych uprawnień, a Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego te dokumenty udostępnić.

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia liczebności potencjału kadrowego i technicznego, umożliwiającego przewóz uczniów i uczennic na wszystkich trasach w ramach części na którą Wykonawca składa ofertę.

 1. Wykonawca winien zaplanować rozkład przewozów, tak aby uczniowie i uczennice po zakończonych zajęciach nie oczekiwali na odwóz do domu. W przypadku przewozu ich z miejsca zamieszkania do szkół, w których prowadzone są zajęcia, uczniowie i uczennice nie powinni oczekiwać na rozpoczęcie zajęć dłużej niż 30 min.

 2. Przewidywana liczba uczniów i uczennic w grupie została podana w opisie każdej części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu wymaganych przy przewozie takiej liczby osób, jak podano w opisie danej trasy danej części zamówienia.

 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę transportową przy pomocy pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Pojazdy przeznaczone do wykonywania tej usługi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa przewidziane w obowiązujących przepisach, wymagane dla przewozu osób i poruszania się po drogach publicznych. Pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NW. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w te dokumenty, a Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego je udostępnić.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilościowej grup w ramach poszczególnych części zamówienia oraz zmiany ilości kursów, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania.

 5. W przypadku konieczności zmiany trasy przewozu (skrócenie lub wydłużenie trasy), cena za przewóz na danej trasie ulegnie zmianie, proporcjonalnie do zmniejszenia lub zwiększenia długości danej trasy, przyjmując, iż wyliczona na podstawie ilorazu ceny za przewóz na danej trasie i długości danej trasy cena za kilometr jest stała i niezmienna przez okres obowiązywania umowy. Konieczność wprowadzenia zmian zgłaszana będzie Wykonawcy pisemnie, zmiany muszą zachować formę aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

 

Prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 6.03.2013 do godziny 1200 bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 12 lub przesłanie faxem na nr 091 5788521. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 28.06.2013.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Jarząbek 501 762 328.

 

Kryterium wyboru: cena brutto.

 

Gmina Kobylanka zastrzega sobie możliwość negocjacji indywidualnych z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, w zakresie warunków określonych w przedmiocie zamówienia w szczególności w zakresie ceny.

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Pisemna oferta z ceną netto + Vat realizacji zamówienia dla każdej pozycji i całkowita cena zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Projekt „Myślę, liczę, działam” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 01-03-2013 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-03-2013 17:13