Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z działalności w 2012 roku


Kobylanka, dn. 30.01.2013 r.

Sprawozdanie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

z działalności w 2012 roku

Komisja w 2012 roku odbyła 14 posiedzeń, na których zajmowała się takimi tematami jak:

 1. Opiniowała projekty uchwał:

 1. dotyczące zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 r.

 2. dotyczące wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012-2021;

 3. dotyczącą zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka;

 4. dotyczącą najmu lokalu Ośrodka Zdrowia w Kobylance;

 5. dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminu Kobylanka, część obr. Niedźwiedź;

 6. dotyczącą wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka;

 7. dotyczące wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką;

 8. dotyczącą wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 r.;

 9. dotyczące zaciągnięcia zobowiązań finansowych;

 10. dotyczące zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie;

 11. dotyczące przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzeni w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

 12. dotyczącą zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka;

 13. dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka;

 14. dotyczące nabycia nieruchomości na mienie gminy;

 15. dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego;

 16. dotyczące podatku od nieruchomości i wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych oraz podatku od środków transportowych;

 17. dotyczącą przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

 18. dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów;

 19. dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dotyczące przedsięwzięcia „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński;

 20. dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 1. Komisja zajmowała się następującymi tematami:

 1. Komisja przyjęła bez uwag sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011;

 2. Komisja przyjęła bez uwag sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok;

 3. Komisja wypracowała opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Kobylanka za 2011 rok;

 4. Komisja oceniła informację z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2012 r.;

 5. Komisja oceniła projekt budżetu gminy Kobylanka na 2013 rok;

 1. Komisja rozpatrzyła następujące sprawy:

- pismo Pana Piekarskiego dot. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w obr. Kobylanka.

- pismo Pana Kwiatkowskiego w sprawie wysokości opłaty za zajecie pasa drogowego.

 1. Komisja omawiała następujące sprawy:

 1. Kultury fizycznej i sport w gminie Kobylanka.

 2. Działalności placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka.

 3. Ochrony zdrowia, analiza kosztów.

 4. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kobylanka.

 5. Ochrony środowiska, gospodarki odpadami.

 6. Oświaty w gminie Kobylanka .

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-02-2013 19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2013 19:50