Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Komisji Ds. Społecznych z działalności w 2012 roku


Kobylanka, dn. 30.01.2013 r.

Sprawozdanie

Komisji Ds. Społecznych z działalności w 2012 roku

Komisja w 2012 roku odbyła 10 posiedzeń, na których zajmowała się takimi tematami jak:

 1. Opiniowała projektu uchwał:

 1. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2012 i 2013;

 2. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do organizacji i realizacji pracy z rodziną;

 3. w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego;

 4. w sprawie najmu lokalu Ośrodka Zdrowia w Kobylance;

 5. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicą w Morzyczynie i Kobylance;

 6. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

 7. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

 8. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych;

 9. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

 10. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;

 11. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu gminy;

 13. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 14. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 15. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 16. w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w zakresie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego , działających na terenie gminy;

 17. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 18. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance;

 19. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

 20. w sprawie zmiany uchwały podjętej w 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy.

 1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami / informacjami i dokonała analizy:

 1. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, które przyjęła bez uwag;

 2. funkcjonowania Pomocy Społecznej w Gminie /analiza działalności GOPS, formy opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, funkcjonowanie STOKROTKI, które przyjęła bez uwag;

 3. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminy /m.in. kontrole w zakresie składowania odpadów i wywozu nieczystości stałych, warsztatów samochodowych, lakierniczych, komisów samochodowych/ ;

 1. Komisja zajmowała się:

 1. Kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy /imprezy na 2012 r, ocena stanu i stopień wykorzystania obiektów sportowych, oferta programowa dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć świetlic środowiskowych/;

 2. Analizą placówek kulturalnych działających na terenie gminy /skutki pozyskiwania sponsorów przy organizacji imprez, ocena działalności GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wakacyjna oferta Miedwiańskiego Lata, oferta zajęć w okresie zimowym/;

 3. Służbą zdrowia - profilaktyka zdrowotna realizowana we współpracy z Gminą;

 4. Oceną ochrony przeciwpożarowej w gminie;

 5. Oceną ochrony środowiska, gospodarki odpadami w gminie;

 6. Dokonała analizy placówek oświatowych na terenie gminy.

 1. Komisja wypracowała następujące opinie:

 1. dotyczącą wykonania budżetu gminy Kobylanka za rok 2011;

 2. dotyczącą projektu budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok;

 1. Wnioski komisji:

 1. udostępnienie Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kobylance do wykorzystania w sezonie jesień-zima w soboty 2-3 godz. Przedpołudniowe;

 2. postawienie znaku na ul . Szkolnej w Kobylance - dotyczy radaru;

 3. szczególna uwaga dotycząca działań Straży Gminnej w sezonie wypoczynkowym, zwiększenie patroli na promenadzie oraz w dalszym ciągu prowadzenie kontroli czystości /koszenie traw, pojemniki na śmieci/;

 4. sprawdzenie stanu zatrudnienia nauczycieli w gminie za 2010, 2011, 2012 rok, szczególne dopilnowanie o wykorzystanie takich pracujących nauczycieli, aby było jak najmniej dopłat ponad faktycznie wypracowane godziny;

 5. przynajmniej w piątki, soboty możliwość korzystania przez dorosłą młodzież z pomieszczeń GOK w godzinach 20 -23 /forma spędzania czasu - granie na instrumentach, wspólne śpiewanie, oglądanie filmów, szachy, tenis itp./. Propozycja Dyr. GOK była następująca - piątki w godz. 20 - 22.

 6. zminimalizować koszty - zmniejszyć do jednej klasę gimnazjalną, pełniejsze wykorzystanie etatów, dokształcanie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem, niezatrudnianie nowych nauczycieli i innych pracowników.

 7. brak miejsc parkingowych dla pacjentów przychodni - aktualny jest niebezpieczny i za mały. Powiększenie i oznakowanie parkingu dla mieszkańców , pacjentów przychodni poprzez zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni od strony np. wjazdu na teren przychodni.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-02-2013 19:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2013 19:49