Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt nr 251/13 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2013 r. 2013-12-23 15:19
dokument Projekt 250/13 UCHWAŁA NR/ /12 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2013 2013-12-23 15:16
dokument PROJEKT nr 249/13 Uchwała Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia. 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2013-12-23 15:13
dokument Projekt uchwały nr 248/13 UCHWAŁA NR Rady Gminy Kobylanka z dnia .. 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-23 15:11
dokument projekt 247/13 U C H W A Ł A Nr /13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2013r. poz.594), 2013-12-23 15:13
dokument PROJEKT 246/13 U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 - 2023 2013-12-23 15:03
dokument Projekt 245 /13 UCHWAŁA Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2013-12-23 15:01
dokument Projekt 244/13 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-11-22 07:36
dokument PROJEKT 243/13 Uchwała Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2013-11-22 07:33
dokument PROJEKT 242/13 U C H W A Ł A NR Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 r. W sprawie wygaśnięcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa 2013-11-22 07:31
dokument PROJEKT 241/13 UCHWAŁA Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia .. listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-22 07:32
dokument Projekt uchwały nr 240/13 UCHWAŁA NR Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-11-22 07:30
dokument projekt 239/13 U C H W A Ł A Nr /13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-11-22 07:26
dokument Projekt 238/13 U C H W A Ł A NR ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 31.10.2013 r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2013-10-24 21:37
dokument PROJEKT 237/13 UCHWAŁA Nr ..Rady Gminy Kobylanka z dnia ...2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2013-10-24 21:35
dokument PROJEKT 236/13 UCHWAŁA Nr .. Rady Gminy Kobylanka z dnia ...2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-10-24 21:34
dokument projekt 235/13 U C H W A Ł A Nr /13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-10-24 21:29
dokument Projekt nr 233/13 U C H W A Ł A Nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2013-09-26 20:05
dokument PROJEKT nr 232/13 Uchwała Nr.......... Rady Gminy Kobylanka z dnia ... 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2013-09-26 20:02
dokument Projekt nr 231/13 UCHWAŁA Nr RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 03 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 - 2023 2013-09-26 20:01
dokument Projekt nr 230/13 U C H W A Ł A Nr /13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-09-26 19:57
dokument Projekt nr 229/13 UCHWAŁA Nr ... RADY GMINY KOBYLANKA z dnia ... w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2013-07-08 09:24
dokument Projekt nr 228/13 UCHWAŁA Nr ... RADY GMINY KOBYLANKA z dnia .... w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 2022 2013-07-05 19:39
dokument Projekt 224/13 UCHWAŁA NR ... RADY GMINY KOBYLANKA z dnia ... w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka 2013-06-21 08:36
dokument Projekt nr 227/13 U C H W A Ł A Nr ............. Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Bielkowo 2013-06-21 08:16
dokument Projekt nr 226/13 U C H W A Ł A Nr ............. Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Kobylanka 2013-06-21 08:16
dokument Projekt nr 225/13 U C H W A Ł A Nr ............. Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2013-06-21 08:16
dokument PROJEKT 223/13 ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ... 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Motaniec 2013-06-21 07:59
dokument PROJEKT 222/13 Uchwała Nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ... 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2013-06-21 07:57
dokument Projekt 221/13 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia... w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą - Miastem Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka, dotyczącego przekazania zarządzania drogą publiczną zlokalizowaną na odcinku łączącym Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii z centrum miasta Stargard Szczec. 2013-06-21 07:56
dokument Projekt Nr 220/13 U C H W A Ł A Nr RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-06-21 07:52
dokument Projekt Nr 219/13 Kotwica U C H W A Ł A Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-06-21 07:52
dokument Projekt nr 218/13 U C H W A Ł A Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/165/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2012r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013. 2013-06-21 07:51
dokument Projekt Nr 217/13 U C H W A Ł A Nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 r. 2013-06-21 07:37
dokument Projekt Nr 216/13 U C H W A Ł A Nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 r. 2013-06-21 07:36
dokument PROJEKT 215/13 Uchwała Nr.......... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...................... 2013 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-05-17 07:41
dokument Projekt 214/13 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-05-17 07:41
dokument projekt 213/13 U C H W A Ł A Nr/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-05-17 07:36
dokument PROJEKT nr 212/13 Uchwała Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-04-19 08:48
dokument PROJEKT nr 211/13 UCHWAŁA Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej 2013-04-19 08:48
dokument PROJEKT nr 210/13 Uchwała NrRady Gminy Kobylanka z dnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2013-04-19 08:50
dokument PROJEKT nr 209/13 Uchwała Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-04-19 08:50
dokument PROJEKT nr 208/13 Uchwała Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-04-19 08:50
dokument projekt 207/13 U C H W A Ł A Nr / 13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-04-19 08:47
dokument Projekt nr 206/13 UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016 2013-04-19 08:46
dokument PROJEKT nr 205/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-03-22 10:01
dokument PROJEKT 204/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2013-03-22 09:44
dokument Projekt nr 203/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2013 r. 2013-03-22 10:29
dokument Projekt nr 202/13 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z Prognozą do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 2013-03-22 10:26
dokument PROJEKT 201/13 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2013-03-22 09:33
dokument PROJEKT 200/13 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy. 2013-03-22 09:25
dokument Projekt 199/13 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą ? Miastem Stargard Szczeciński dotyczącego realizacji zadania pn. ?Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii?. 2013-03-22 10:12
dokument Projekt Nr 198/13 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. 2013-03-22 09:14
dokument projekt 197/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-03-22 09:12
dokument Projekt nr 196/13 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-03-22 10:19
dokument Projekt nr 195/13 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Kobylanka w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania publicznego pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kobylanka" 2013-02-24 19:13
dokument PROJEKT 194/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2013-02-24 19:12
dokument PROJEKT 193/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2013-02-24 19:11
dokument PROJEKT 192/13 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-02-24 19:10
dokument PROJEKT 191/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kobylanka 2013-02-24 19:08
dokument PROJEKT 190/13 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-02-24 19:07
dokument Projekt nr 189/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka 2013-01-25 09:29
dokument Projekt 188/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-01-25 09:29
dokument Projekt 187/12 w sprawie opłaty targowej 2013-01-25 09:29