Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance poszukuje socjoterapeutów niepodlegających wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne do prowadzenia zajęć socjoterapii dla uczniów


Kobylanka 19.12.2012

Znak sprawy: PS.21.212.1.RK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance poszukuje socjoterapeutów niepodlegających wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne do prowadzenia zajęć socjoterapii dla uczniów

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć socjoterapii

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia - pełnienie funkcji socjoterapeuty w Szkole Podstawowej w Kobylance

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć socjoterapii - 6 do 12 uczniów/uczennic w roku. Przewidziane jest 1 godzina zajęć tygodniowo. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut.

 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu.

 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły.

 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach.

 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego

 7. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - I.2013 r.

Część 2 zamówienia - pełnienie funkcji socjoterapeuty w Szkole Podstawowej w Kunowie

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć socjoterapii - 6 do 12 uczniów/uczennic w roku. Przewidziane jest 1 godzina zajęć tygodniowo. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut.

 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu.

 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły.

 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach.

 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego

 7. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - I.2013 r.

Część 3 zamówienia - pełnienie funkcji socjoterapeuty w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć socjoterapii - 6 do 12 uczniów/uczennic w roku. Przewidziane jest 1 godzina zajęć tygodniowo. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut.

 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu.

 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły.

 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach.

 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego

 7. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - I.2013 r.

Część 4 zamówienia - pełnienie funkcji socjoterapeuty w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć socjoterapii - 6 do 12 uczniów/uczennic w roku. Przewidziane jest 1 godzina zajęć tygodniowo. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut.

 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu.

 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły.

 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach.

 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego

 7. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - I.2013 r.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy składając ofertę uwzględnić muszą, iż jedna osobę można wykonywać zadania wynikające z maksymalnie jednej części. Wskazanie jednej osoby do wykonywania zadań wynikających z większej ilości części spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

    1. Cena brutto - 100 %

Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów

Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena = (Cn : Cb) x 100 %

gdzie:

Cn - cena najniższa (brutto)

Cb - cena badana (brutto)

Termin składania ofert

Prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 28.12.2012 do godziny 0800 bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 12 lub przesyłanie faxem na nr 091 5788521.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Robert Bartosik 603 613 653

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance zastrzega sobie możliwość negocjacji indywidualnych z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, w zakresie warunków określonych w przedmiocie zamówienia w szczególności w zakresie ilości zamawianych godzin szkoleniowych oraz ceny.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Pisemna oferta z ceną zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze (w tym Vat) realizacji zamówienia dla każdej części oddzielnie w formacie:

Część 1: cena za 1 h zajęć …………PLN

Część 2: cena za 1 h zajęć …………PLN

Część 3: cena za 1 h zajęć …………PLN

Część 4: cena za 1 h zajęć …………PLN

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia socjoterapii, wyższe wykształcenie.

Z poważaniem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 19-12-2012 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2012 14:13