Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 29 listopada 2012 r. godz. 9.00


Porządek obrad

XXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka

w dniu 29 listopada 2012 r. godz. 9.00

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2012 r.

 3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka.

 4. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącej Rady Gminy.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok - projekt nr 163/12.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - projekt nr 164/12.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - projekt nr 165/12.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty - projekt nr 166/12.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 167/12.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 168/12.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 169/12.

 14. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - projekt nr 170/12

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczących nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo - projekt nr 173/12.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 174/12.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kołbaskowo - projekt nr 171/12

 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt nr 172/12.

 19. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 25-11-2012 16:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 25-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2012 16:51