Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. j. t. z 2012r. poz. 647), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały
Nr X/51/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium,

zawiadamiam o III wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, ograniczonego do następujących terenów, dla których uwzględniono uwagi po II wyłożeniu:

- Rk- M2 położonego na zach. od zwartej zabudowy wsi Rekowo,

- Bi- P położonego po zach. stronie projektowanej drogi wojewódzkiej,

- Bi- M2 położonego po płn. stronie drogi pomiędzy wsiami Bielkowo i Rekowo,

- Kn- UP położonego po płn. stronie drogi S10,

a także terenu parku rekreacyjnego we wsi Bielkowo - ZP, terenów przeznaczonych pod zalesienie - ZL: na zach. od wsi Cisewo, na zach. i płn. od jednostki osadniczej Kb- M1 położonej przy drodze pomiędzy wsiami Kobylanka i Jęczydół

oraz wszystkich stref przemysłowo- bazowo- składowych oznaczonych symbolem P i stref usług produkcyjnych oznaczonych symbolem UP,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

w dniach od 13.09.2012 r. do 24.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w pokoju nr 3 w godzinach od 9 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 października 2012 r. o godz. 1200 w sali nr 25 Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi w zakresie w/w terenów należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2012 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 29-08-2012 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 29-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 29-08-2012 16:16