Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 30 czerwca 2011 r. godz. 9.00


Porządek obrad

X Sesji Rady Gminy Kobylanka

w dniu 30 czerwca 2011 r. godz. 9.00

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 26.05.2011 r.

 3. Debata nt. „ Pomoc społeczna, stan bezrobocia oraz ochrona zdrowia w gminie Kobylanka”.

  1. ochrona zdrowia

  2. pomoc społeczna

  3. stan bezrobocia

  4. dyskusja

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok /projekt nr 57/11/.

  1. rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego ,

  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2010 rok,

  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2010 /projekt nr 58/11/.

  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2010 roku,

  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka,

 6. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka.

 7. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącej Rady Gminy.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011-2021 /projekt nr 59/11/.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok /projekt nr 60/11/.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie „Duży plan przy GPZ-cie” /projekt nr 61/11/.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata /projekt nr 62/11/.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na mienie gminy /projekt nr 63/11/.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy /projekt nr 64/11/.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Kobylanka /projekt nr 65/11/.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/75/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej /projekt nr 66/11/.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie /projekt nr 67/11/.

 18. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-06-2011 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 24-06-2011 10:46