Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kobylanka w gminie Kobylanka pn. ?Duży plan przy GPZ-cie?


O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Kobylanka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kobylanka w gminie Kobylanka pn. „Duży plan przy GPZ-cie”

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
nr 130, poz. 871), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Nr XVI/105/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kobylanka w gminie Kobylanka pn. „Duży plan przy GPZ-cie”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.03.2011r. do 30.03.2011r. w siedzibie urzędu Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12 pok.3 w godz. od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.03.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance sala nr 25 o godz. 13. 00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2011r.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Kobylanka 73-108 Kobylanka ul. Szkolna 12 w terminie do 13.04.2011r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugk@kobylanka.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 23-02-2011 21:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2011 21:09