Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 131 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVI/98/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej 2012-02-24 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2011 z dnia 09 grudnia 2011 Wójta Gminy Kobylanka w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 14:36
dokument Zarządzenie Nr 122 /2011 sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2021-10-19 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-12-07 15:22
dokument Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2012-02-24 08:50
dokument Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. 2012-02-24 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2011 w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno użytkowej ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK. 2011-12-07 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 114 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 113 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIV/87/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:48
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-17 11:01
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-10 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 110 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 109/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2011-11-09 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 108 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:46
dokument Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylanka" 2011-12-07 15:32
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie gminy Kobylanka" 2012-02-10 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 105 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:21
dokument Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Pomoc w realizacji czynności wykonawczych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka" 2012-02-24 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 103 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-02-13 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 100 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Izabeli Drąg zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2011-09-28 14:13
dokument Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie gminy Kobylanka" 2012-02-10 08:10
dokument Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-23 12:51
dokument Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-23 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 95A/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 95 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Wawrowicz zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:24
dokument Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2012-02-24 08:44
dokument Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie wyznaczenia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2012-02-24 08:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 91/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej współwłasność Gminy Kobylanka 2011-08-17 16:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 90 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:53
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 85A /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 85 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-08-12 08:38
dokument Zarządzenie Nr 80 /2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2012-02-24 08:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2012-06-18 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 78 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2011-07-22 07:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych w obrębie Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-07-22 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 75 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:32
dokument Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr X/60/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-12 08:20
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-02-10 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:58
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-06-20 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-08-10 16:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/ 2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2011-05-12 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/11 w sprawie odwołania zakazu dla ruchu kołowego odcinków dróg położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-05-11 16:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2012-02-13 09:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/11 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2011-04-08 08:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 w sprawie powołania komisji do przejęcia obiektów i urządzeń na rzecz Gminy Kobylanka 2012-02-24 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/11 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-04-05 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 47a/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" w trybie zamówienia z wolnej ręki 2011-03-30 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-30 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-30 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2011-03-14 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo- Skalin" 2011-03-30 10:47
dokument Zarządzenie Nr 33 /2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2011-03-14 11:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2011-03-04 11:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu ? eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka" 2011-03-04 17:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-30 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr IV/24/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-30 10:38
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie : wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych , określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny 2011-03-25 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-03-30 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-02-25 10:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-02-25 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2011 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2011 2011-03-28 14:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2012-02-10 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-03-30 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15 /2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2011-02-09 16:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/11 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-02-09 16:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:14
dokument Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Kobylance 2012-02-24 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r. 2011-03-28 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-28 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2011 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-02-09 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-28 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2011-03-28 15:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/11 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2011-01-17 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r. 2011-03-28 14:56
dokument Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bielkowo 2012-02-24 08:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/11 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2011-04-18 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2011 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2011 roku 2011-03-28 14:55