Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka


 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały
Nr X/51/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 03.01.2011r. do 15.02.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w sali nr 25 w godzinach od 9.00 do 15.00 w środę do 16.30 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 11.02.2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: ugk@kobylanka.pl, do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2011r.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 14-12-2010 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 14-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 14-12-2010 09:28