Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 14 /09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14 /09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 4 lutego 2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Działając na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2002r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, 2004r.Nr 116 poz.1203; z 2002r. Nr 214 poz.1806; z 2005r. Dz.U. Nr Nr 172, poz.1441; z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128; z 2005r.Dz.U. Nr175, poz.1457; z 2006r. Dz.U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218) - zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 87/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylanka , zm. Nr 89/08 z dnia 17 września 2008r., Nr 111/08 z dnia 24 listopada 2008r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdz. III pkt.1 dodaje się ppkt.6 oraz dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:

  ,,6) Zastępca skarbnika gminy.”

„14. Samodzielne stanowisko ds. rozwoju turystyki i promocji gminy.”

 1. W § 13 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:

„ 16. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. rozwoju turystyki i promocji gminy należy:

 1. Prowadzenie kompleksowej działalności w dziedzinie promocji gminy,

 2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o sektorze turystycznym dot. aktualnego stanu bazy turystycznej, usług gminy,

 3. Współpraca z GOK, szkołami, organizacjami społecznymi w zakresie organizacji imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych, targowych,

 4. Przygotowywanie materiałów (projektów) do wydania materiałów promocyjnych,

 5. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych o gminie,

 6. Prowadzenie kroniki gminy,

 7. Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi oraz partnerami zagranicznymi,

 1. Organizacja udziału gminy w targach turystycznych, krajowych i zagranicznych,

 2. Realizacja imprez w zakresie zleconym przez wójta gminy,

 3. Współpraca z mediami w zakresie turystyki i promocji gminy,

 4. Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pieniężnych ze źródeł krajowych i zagranicznych na cele związane z promocją gminy.”

 1. Schemat struktury organizacyjnej urzędu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 18-02-2009 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 03-06-2009 14:37