Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wyniki głosowań


w sprawie przyjęcia wniosku wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 16-ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij wstrzymał się
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder wstrzymał się

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt nr 35/20 odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 0 9

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder za

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 36/20 odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 0 9

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder za

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok -– projekt nr 37/20- za nie udzieleniem absolutorium przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 5

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec przeciw
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder przeciw

w sparwie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 710 rozdział 71004-kwota 40 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł na zakup średniego wozu bojowego pożarniczego OSP Niedźwiedź przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 4

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
2 Zbigniew Drohomirecki za
3 Urszula Gierałtowska przeciw
4 Zygmunt Gołembowski za
5 Czesława Grabowska za
6 Krzysztof Kleinowski przeciw
7 Jakub Malinowski za
8 Alicja Ordon za
9 Dorota Orzoł za
10 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
11 Rafał Stateczny za
12 Andrzej Stechnij przeciw
13 Jolanta Kisielewska za
14 Andrzej Świąder przeciw

w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia-dział 921 rozdział 92109-kwota 70 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 70 000 zł na zakup średniego wozu bojowego OSP Niedźwiedź przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 2 3

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder wstrzymał się

w sprawie przyjęcia wniosku o zastapienie kwoty zwiekszenia z 400 000 zł n 360 000 zł i zwiększenia się limitu wydatku na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł-zakup średniego wozu bojowego pożarniczego dla OSP Niedźwiedź przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 4

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder przeciw

w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 900 rozdział 90001 kwoty 450 000 zł przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance na dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050-budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka kwota 250 000 zł a pozostała kwota 200 000 zł na dział 600 rozdział 60017 Budowa chodnika w Reptowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 5

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec przeciw
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder przeciw

wniosek o zmniejszenie o kwotę 40 000 zł z działu 900 rozdział 90015 paragraf 6050 budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka i przeniesienie na dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder za

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 38/20 wraz z autopoprawką i wnioskami przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 2 1

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij wstrzymał się
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder za

w sprawie przyjęcia wniosku o dokonanie zmian z przegłosowanymi wnioskami oraz autopoprawką nr 1 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij wstrzymał się
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder za

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20 wraz z autopoprawką i wnioskami przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij wstrzymał się
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder za

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 40/20 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder za

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 41/20 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 5

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec przeciw
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder przeciw

w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji przez Panią Radną Czesławę Grabowską przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 4 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij przeciw
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder wstrzymał się

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” - projekt nr 42/20 odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 0 9

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder za

w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmian a uchwale: zmiana na Rady/a Gminy Kobylanka(w nagłówku, podstawie prawnej, uzasadnieniu), zmiana podstawy prawnej na "Dz.U. z 2020 r. poz. 713", w § 2 ust. 5 usunąć, w § 2 ust. 3 zmiana na treść:"Wysokość pomocy finansowej Gminy Kobylanka wyniesie 10 procent wartości środków własnych Powiatu Stargardzkiego zaangażowanych w realizację inwestycji drogowej – budowa drogi powiatowej w Kunowie." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 4 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Jakub Malinowski za
8 Alicja Ordon za
9 Dorota Orzoł za
10 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
11 Rafał Stateczny za
12 Andrzej Stechnij wstrzymał się
13 Jolanta Kisielewska za
14 Andrzej Świąder wstrzymał się

w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 43/20 wraz z wnioskiem przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 4 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski brak (nieobecność)
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Jakub Malinowski za
8 Alicja Ordon za
9 Dorota Orzoł za
10 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
11 Rafał Stateczny za
12 Andrzej Stechnij wstrzymał się
13 Jolanta Kisielewska za
14 Andrzej Świąder wstrzymał się

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: