herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:20:11
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:18:50
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-18 13:28:43
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-18 13:28:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-16 14:46:18
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLI/286/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:09:15
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:08:10
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:07:32
Informator podatnika 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:05:14
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 16:55:36
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 16:55:13
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno-komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 15:13:10
UCHWAŁA NR XLI/293/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:28:16
UCHWAŁA NR XLI/292/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:27:46
UCHWAŁA NR XLI/291/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:25:53
U C H W A Ł A NR XLI/290/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:24:48
UCHWAŁA NR XLI/289/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:23:50
UCHWAŁA Nr XLI/288/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:22:51
UCHWAŁA NR XLI/287/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:20:40
U C H W A Ł A NR XLI/286/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:18:34
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:17:04
2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:16:29
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30.11.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:16:14
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18 z XL Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:14:22
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 20.02.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:11:33
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 21.02.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:10:29
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-09 14:25:18
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:42:01
Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:40:53
Decyzja Starosty Stargardzkiego ustalająca linię brzegu rzeki Miedwinka przepływającej przez obręby ewidencyjne Reptowo i Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:40:11
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-06 09:40:30
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 21.10.2013 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenia do ziemi poprzez pole filtracyjne zlokalizowane na działce nr 781/4 w obrębie Niedźwiedź oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków położonej w działce nr 2/10 obr. nr 15 D miasta Szczecin Dąbie Krzysztof Flejszman 2018-04-05 15:12:07
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Morzyczyn gm. Kobylanka, dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 792/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:17:30
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:16:25
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka, dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 710/1, 710/2, 711/1, 711/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:15:07
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:06:05
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:02:39
ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:02:08
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:01:25