herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:39:01
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:38:22
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:37:29
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:36:45
U C H W A Ł A NR XXXIV/237/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:35:14
U C H W A Ł A NR XXXIV/236/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:34:30
UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:32:55
U C H W A Ł A NR XXXIV/234/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:31:48
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:25:52
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Kunowo, Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2017-07-26 16:29:10
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:53:37
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:49:43
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:49:03
ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gruntowym na terenie Gminy Kobylanka?. Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:39:57
ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka?. Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:39:06
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:38:04
Oferta na wsparcie zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: "Bielkowian portret własny" Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:20:43
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-21 13:11:07
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-21 13:10:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-07-20 13:23:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-07-20 13:23:12
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". Krzysztof Flejszman 2017-07-19 16:54:58
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-19 12:09:35
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-18 14:17:50
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-18 14:17:32
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-07-18 10:07:29
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2017-07-18 10:04:53
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2017-07-18 10:04:03
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-18 08:26:06
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-17 20:22:37
ZARZADZENIE Nr 63/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-14 12:07:28
ZARZĄDZENIE NR 62 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anity Ziębińskiej-Nowak zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-14 12:06:48
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-14 12:05:56
Projekt nr 57/17 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:56:48
Projekt 56/17 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:56:01
Projekt NR 55/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:53:30
Projekt nr 54/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:51:23
Projekt nr 53/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:50:35
Projekt nr 52/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:49:29
Projekt nr 51/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-14 11:48:29