herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-05 08:40:05
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 20.08 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 08:38:54
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 20.08.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 08:38:11
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-04 13:00:22
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-04 10:18:11
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-04 10:17:13
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-04 09:28:58
ZARZĄDZENIE Nr 103 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 października 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-03 14:11:03
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 października 2018 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-03 14:10:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-10-03 14:07:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-10-03 14:06:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-10-03 14:05:42
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-02 07:47:25
Formularz zgłoszeniowy - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-02 07:46:49
Formularz zgłoszeniowy - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-02 07:46:22
OBWIESZCZENIE przystąpieniu do aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-10-02 07:45:00
OBWIESZCZENIE przystąpieniu do aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-10-02 07:44:47
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej" Krzysztof Flejszman 2018-10-01 15:01:10
Losowanie numerów do list kandydatów na radnych Krzysztof Flejszman 2018-10-01 09:32:30
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Krzysztof Flejszman 2018-09-28 09:12:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. o zmianie składu GKW w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:48:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. o zmianie składu GKW w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:48:45
Wiśniowska Grażyna dyrektor SP Kobylanka - stan na 01.09.2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:47:48
Wiśniowska Grażyna dyrektor SP Kobylanka - stan na 31.08.2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:47:37
Wiśniowska Grażyna dyrektor SP Kobylanka - stan na 01.09.2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:46:49
Wiśniowska Grażyna dyrektor SP Kobylanka - stan na 31.08.2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-27 12:46:26
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:53:27
ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:51:20
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:50:20
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie tymczasowej zmiany miejsca realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Kobylance do czasu zakończenia rozbudowy placówki w pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:48:39
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii N17 oraz O17 Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:47:26
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:45:53
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:43:28
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA w związku z występującą suszą Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:38:03
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA w związku z występującą suszą Krzysztof Flejszman 2018-09-26 14:37:17
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-26 12:33:51
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-26 12:32:02
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-09-26 12:19:20
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-09-26 12:17:32
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 września 2018 Krzysztof Flejszman 2018-09-25 11:38:40