herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt nr 87/17 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:23:56
Projekt nr 86/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:22:55
Projekt Nr 85/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:21:50
Projekt nr 84 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:20:27
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 21.12.2017 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:18:55
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.12.2017 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:18:06
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.12.2017 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:16:55
Petycja w sprawie lapidarium w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-12-12 12:00:03
UCHWAŁA NR XXXVII/262/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:57:36
U C H W A Ł A NR XXXVII/261/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:56:40
UCHWAŁA NR XXXVII/260/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:55:52
UCHWAŁA NR XXXVII/259/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:55:08
UCHWAŁA NR XXXVII/258/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:54:18
UCHWAŁA NR XXXVII/257/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:53:23
U C H W A Ł A NR XXXVII/256/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:51:58
U C H W A Ł A NR XXXVII/255/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:50:17
U C H W A Ł A NR XXXVII/254/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-12-12 11:48:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-12-11 14:53:38
ZARZĄDZENIE NR 107/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVII/254/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-12-08 10:00:47
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-07 08:03:52
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-07 08:03:18
ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-05 14:57:14
ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2017-12-05 14:56:30
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Krzysztof Flejszman 2017-12-05 14:55:42
II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2017-12-05 14:00:39
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-12-05 13:57:18
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-11-30 13:25:55
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2017-11-28 15:17:10
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-28 12:03:53
Dług publiczny Gminy Kobylanka w III kwartale 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-28 12:02:32
ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2017-11-27 12:56:53
ZARZĄDZENIE NR 104/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-11-27 12:55:11
ZARZĄDZENIE NR 96 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2017r. w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-27 12:51:03
Sawicki Robert - Komendant Straży Gminnej do 06.11.2017 Krzysztof Flejszman 2017-11-27 12:48:06
Projekt nr 83/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:24:58
Projekt 82/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:23:19
Projekt nr 81/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:22:28
PROJEKT nr 80/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:21:33
PROJEKT 79/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:20:38
PROJEKT nr 78/17 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:19:51