herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-23 09:33:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:45:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:44:40
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 24.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:54
2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:31
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 29.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:00
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 23.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:40:53
2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:40:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-02-19 13:50:28
Projekt nr 13/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:50:46
Projekt nr 12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:48:32
Projekt Nr 11/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:47:17
Porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.02.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:46:14
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 21.02.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:45:25
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.02.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:44:22
IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2018-02-15 11:54:37
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-15 09:37:57
Skóra Mariusz - p.o dyrektora CKiR do 30.11.2017 r Krzysztof Flejszman 2018-02-13 15:06:35
ZARZĄDZENIE NR 16 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:32:56
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:31:07
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:30:53
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:30:49
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:29:51
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-09 14:52:18
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-02-09 14:27:43
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:20:37
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:20:16
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:19:27
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:19:01
Jasińska Teresa - CKiR Dyrektor Krzysztof Flejszman 2018-02-08 13:25:12
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:43:02
Sprawozdanie Komisji ds. Społecznych z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:42:10
Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:41:10
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:40:01
Plan pracy Rady Gminy Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:38:38
Plan pracy na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:37:09
Plan pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:48
Plan pracy na rok 2015 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:40
Plan pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:22
Plan Pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:35:26