herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością w stopniu lekkim Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:11:01
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:07:19
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:06:55
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:04:00
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, p.poż Krzysztof Flejszman 2018-05-08 12:13:18
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-05-07 10:41:41
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-05-07 10:40:34
O sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:49:22
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:48:18
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:45:49
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 28.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-27 09:30:03
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 27.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-27 09:29:19
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:41:00
ZARZĄDZENIE Nr 45 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:40:06
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:38:50
Dług publiczny Gminy Kobylanka w I kwartale 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:14:08
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:13:27
2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:13:00
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r., 258 Krzysztof Flejszman 2018-04-23 11:38:14
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:20:45
Projekt nr 36/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:04:06
Projekt nr 36/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:03:13
Projekt nr 35/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:02:10
PROJEKT nr 34/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:01:09
PROJEKT nr 33/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:00:10
Projekt nr 32/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:57:59
Projekt nr 31/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km". Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:56:48
Projekt nr 31/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km". Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:55:48
PROJEKT nr 30/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:54:26
Projekt nr 29/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:53:24
Projekt nr 28/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:52:21
Projekt nr 27/18 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:51:10
Projekt nr 26/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:50:01
Projekt nr 25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:47:47
Projekt Nr 24/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:46:06
Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.04.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:43:41
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.04.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:42:35
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 24. 04.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:41:21
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:23:11
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:21:45