herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIII/308/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:32:33
U C H W A Ł A NR XLIII/307/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:31:11
U C H W A Ł A NR XLIII/307/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-06 15:30:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-05 14:50:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-06-05 14:49:51
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-06-05 13:58:02
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-06-05 11:37:43
Porządek obrad XLIV Uroczystej Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 09.06.2018 r. godz. 10.00 Krzysztof Flejszman 2018-06-05 11:28:47
Oświadczenie majątkowe G. Kłos Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:27:45
Oświadczenie majątkowe K. Kleinowski Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:25:06
Oświadczenie majątkowe J. Kisielewska Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:23:58
Oświadczenie majątkowe D. Szczęsny Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:23:07
Oświadczenie majątkowe A. Nelke Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:22:21
Oświadczenie majątkowe Ł. Biernacik Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:21:34
Oświadczenie majątkowe B. Poliwka Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:20:43
Oświadczenie majątkowe J. Malinowski Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:19:04
Oświadczenie majątkowe Z.Drohomirecki Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:18:05
Oświadczenie majątkowe A. Grzyb Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:17:15
Oświadczenie majątkowe Cz. Grabowska Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:16:22
Oświadczenie majątkowe Z.Gołembowski Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:15:13
Oświadczenie majątkowe A. Adamczyk Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:14:06
Oświadczenie majątkowe D.Dąbkowski Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:13:04
Oświadczenie majątkowe M.Walkowiak Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:11:44
Oświadczenie majątkowe M.Ilnicki Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:10:57
Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:09:59
Przysiwek Mirosław - Wójt Gminy 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:04:33
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 04.06.2018 r. o godz. 12.00 Krzysztof Flejszman 2018-05-30 13:44:00
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-05-29 11:49:18
Gruca Przemysław - komendant Straży Gminnej od 07.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:55:17
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:54:57
Skorofil Anna - kierownik GOPS za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:57
Gruca Przemysław - komendant Straży Gminnej za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:35
Lewicki Marcin - inspektor UG za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:07
Dubojski Mariusz - SP Reptowo za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:51:13
Gruca Przemysław - korekta p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 28.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:50:39
Gruca Przemysław - korekta p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 04.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:49:49
Dziwińska Małgorzata - kierownik GBP za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:48:14
Wróbel Iwona - kierownik referatu I-K za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:47:16
Wiśniowska Grażyna - drektor SP Kobylanka za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:46:12
Nosal Mariusz -SP Kunowo za 2017 Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:44:27