herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe A. Adamczyk Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:14:06
Oświadczenie majątkowe D.Dąbkowski Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:13:04
Oświadczenie majątkowe M.Walkowiak Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:11:44
Oświadczenie majątkowe M.Ilnicki Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:10:57
Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:09:59
Przysiwek Mirosław - Wójt Gminy 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-06-04 11:04:33
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 04.06.2018 r. o godz. 12.00 Krzysztof Flejszman 2018-05-30 13:44:00
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-05-29 11:49:18
Gruca Przemysław - komendant Straży Gminnej od 07.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:55:17
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:54:57
Skorofil Anna - kierownik GOPS za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:57
Gruca Przemysław - komendant Straży Gminnej za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:35
Lewicki Marcin - inspektor UG za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:53:07
Dubojski Mariusz - SP Reptowo za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:51:13
Gruca Przemysław - korekta p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 28.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:50:39
Gruca Przemysław - korekta p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 04.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:49:49
Dziwińska Małgorzata - kierownik GBP za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:48:14
Wróbel Iwona - kierownik referatu I-K za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:47:16
Wiśniowska Grażyna - drektor SP Kobylanka za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:46:12
Nosal Mariusz -SP Kunowo za 2017 Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:44:27
Janeczek Lilianna - z-ca wójta za 2017 Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:42:48
Jasińska Teresa - CKiR Dyrektor za 2017 r Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:41:10
Urbańczyk Daniel - skarbnik gm. za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:40:16
Kazberuk Jolanta - sekretarz UG za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-29 08:39:40
ZARZĄDZENIE 59/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-28 14:47:45
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-05-28 14:42:16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Krzysztof Flejszman 2018-05-28 12:35:48
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-28 12:24:04
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:59:46
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:59:23
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:58:27
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:57:34
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - informacja o środkach finansowych Krzysztof Flejszman 2018-05-24 14:35:42
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-24 11:38:41
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-05-23 08:28:56
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:29:27
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:28:31
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:18:16
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:07:07
PROJEKT 44/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:40:27