herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
B.Poliwka Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:29:24
J. Kisielewska Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:28:15
A.Grzyb Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:26:58
Ł. Biernacik Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:26:10
Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:25:37
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:48:41
Projekt nr 78/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:06:14
Projekt nr 78/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:06:00
Projekt nr 77/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:04:35
Projekt nr 77/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:04:23
Projekt nr 76/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:55:27
PROJEKT nr 75/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:43:08
Projekt nr 74/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:42:20
Projekt nr 73/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:40:08
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 18.10.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:38:02
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 17.10.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:37:17
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 16.10.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:36:39
Harmonogram dowozu do lokali wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:34:14
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie multimedialnej Ławki Niepodległości w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Krzysztof Flejszman 2018-10-12 07:29:39
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-10-10 13:59:25
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:32:55
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:32:14
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:31:45
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 11:28:38
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 11:28:05
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 10:54:19
UCHWAŁA NR XLVII/340/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:40:49
UCHWAŁA NR XLVII/339/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:40:21
UCHWAŁA NR XLVII/338/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:39:34
UCHWAŁA NR XLVII/337/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:38:55
UCHWAŁA NR XLVII/336/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:38:13
U C H W A Ł A NR XLVII/335/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:37:39
UCHWAŁA NR XLVII/334/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:36:38
U C H W A Ł A NR XLVII/333/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:35:36
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-05 10:58:50
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 20.08.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 10:53:37
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 20.08 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 10:53:18
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 10:48:00
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-05 08:41:46
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-05 08:41:30