herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:13:07
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:12:43
ZARZĄDZENIE Nr 72/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2017 roku. Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:11:07
ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:06:58
ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:05:27
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-08-31 11:12:48
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-08-31 11:12:13
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-08-31 11:11:55
Dług publiczny Gminy Kobylanka w II kwartale 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-08-29 12:00:12
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-08-29 11:59:23
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za II kwartał 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-08-29 11:56:46
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bartłomiej Pozorski 2017-08-24 13:58:42
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. Bartłomiej Pozorski 2017-08-22 12:35:41
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. Bartłomiej Pozorski 2017-08-22 12:34:39
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. - dokument usunięty Bartłomiej Pozorski 2017-08-22 12:33:49
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. - dokument usunięty Bartłomiej Pozorski 2017-08-22 12:30:29
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. - dokument usunięty Bartłomiej Pozorski 2017-08-22 12:29:14
Rejestr umów 2017 Bartłomiej Pozorski 2017-08-21 14:51:28
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:26:29
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:25:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:22:58
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Bartłomiej Pozorski 2017-08-17 14:42:06
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Bartłomiej Pozorski 2017-08-17 14:40:42
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-11 15:08:04
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:56:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:11:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:10:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo dł. 1360 m na działkach nr 85, 149/1, 149/2, obręb Morzyczyn, nr 58, obręb Zieleniewo" Krzysztof Flejszman 2017-08-08 14:23:13
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-08 12:55:37
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-07 15:14:54
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-08-04 22:46:23
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2017-2028, 425 Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:36:26
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:35:26
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:34:27
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIV/234/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:33:01
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:37:14
Plan zamówień publicznych na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:36:19
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko. Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:00:02
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-02 15:56:25
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:41:03