herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-01-05 14:06:07
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie Krzysztof Flejszman 2018-01-04 14:31:26
U C H W A Ł A NR XXXVIII/271/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:33:21
U C H W A Ł A NR XXXVIII/270/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:32:30
U C H W A Ł A NR XXXVIII/269/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:31:24
U C H W A Ł A NR XXXVIII/268/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:29:13
U C H W A Ł A NR XXXVIII/267/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:28:22
U C H W A Ł A NR XXXVIII/266/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:27:29
U C H W A Ł A NR XXXVIII/265/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:26:33
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:25:26
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-04 07:23:53
WPF Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:31:19
O projekcie uchwały o WPF 2018-2028, 680 Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:29:49
O projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:28:58
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:22:26
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r., 704 Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:22:11
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:20:55
Informator podatnika 2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:18:09
Budżet Gminy Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-03 12:16:32
II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2017-12-29 13:56:48
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2017-12-29 13:53:37
ZARZĄDZENIE Nr 116/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku Krzysztof Flejszman 2017-12-20 12:20:50
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-20 12:19:57
ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-20 12:16:20
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2017-12-19 14:53:17
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2017-12-19 14:52:50
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:06:39
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:05:55
ZARZĄDZENIE NR 108B/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:04:58
ZARZĄDZENIE NR 108A /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:03:46
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:02:01
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-12-19 13:01:30
PROJEKT 93/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:34:02
PROJEKT 93/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:33:05
PROJEKT 93/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:32:56
PROJEKT 92/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:31:56
Projekt nr 91/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:31:00
Projekt nr 90/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:30:01
Projekt nr 89/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:25:55
Projekt nr 88/17 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 Krzysztof Flejszman 2017-12-15 12:25:05