herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.03.2018 r. o godz. 7.30 Krzysztof Flejszman 2018-03-14 15:56:59
Informator podatnika 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-14 15:50:44
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-14 12:05:40
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:38:16
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:37:55
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:37:00
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:36:30
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XL/281/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:35:04
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:33:37
Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. Krzysztof Flejszman 2018-03-09 14:55:14
Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. Krzysztof Flejszman 2018-03-09 14:54:39
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-09 13:15:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-03-09 09:45:13
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:46:40
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:46:02
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:40:48
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-08 14:49:35
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-08 12:51:37
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-08 12:51:26
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczący obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych Krzysztof Flejszman 2018-03-08 08:16:11
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 154 Krzysztof Flejszman 2018-03-06 13:31:33
U C H W A Ł A NR XL/285/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie tablicy upamiętniającej lekarza medycyny Józefa Greleckiego Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:35:12
UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Kobylanka, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:33:57
UCHWAŁA NR XL/283/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:32:49
UCHWAŁA NR XL/282/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:31:48
U C H W A Ł A NR XL/281/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:29:09
Stanowisko ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-03-01 13:04:21
Stanowisko ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym. Krzysztof Flejszman 2018-02-27 15:14:01
Stanowisko ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym. Krzysztof Flejszman 2018-02-27 15:13:46
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 11:41:16
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 11:40:47
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:41:47
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:39:37
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:37:54
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:37:36
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:35:21
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:21:27
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-26 15:04:40
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-23 09:34:54