herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt nr 20/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:59:08
PROJEKT 19/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:57:21
PROJEKT 18/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:55:08
Projekt nr 17/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:53:56
Projekt Nr 16/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:52:35
Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.03.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:50:56
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.03.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:50:01
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 27.03.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:48:50
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:43:22
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:43:02
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:41:55
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-23 12:02:10
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-03-23 10:49:53
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 15:38:19
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:03:27
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 7925/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:02:36
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 710/1, 710/2, 711/1 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod. 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:02:10
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:01:07
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:23:39
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:23:11
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:18:43
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r Krzysztof Flejszman 2018-03-20 12:17:41
Dług publiczny Gminy Kobylanka w IV kwartale 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-20 12:16:41
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-20 10:58:51
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-20 10:54:46
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-20 09:15:04
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:32:01
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:31:54
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:27:49
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:24:28
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:22:07
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:18:06
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:16:20
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:14:43
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:13:24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:12:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:51:31
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18 z XXXIX Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:49:12
Protokoły sesji, rocznik 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:48:17
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-15 13:21:40