herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przysiwek Mirosław - Wójt Gminy stan na 01.09.2018 Krzysztof Flejszman 2018-10-29 07:38:33
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-25 15:14:01
UCHWAŁA NR XLVIII/345/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:47:10
U C H W A Ł A NR XLVIII/346/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:46:54
UCHWAŁA NR XLVIII/345/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:46:09
UCHWAŁA NR XLVIII/344/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:45:33
UCHWAŁA NR XLVIII/343/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:44:26
UCHWAŁA NR XLVIII/342/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:43:38
U C H W A Ł A NR XLVIII/341/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:42:51
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 25.09.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:41:25
PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 z XLVII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 27 września 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:38:02
PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 z XLVII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 27 września 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-10-25 14:37:48
Uchwała GKW w Kobylance z dnia 23.10.2018 r. o ponownym głosowaniu na Wójta Krzysztof Flejszman 2018-10-24 09:18:10
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2018-10-24 09:15:44
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2018-10-24 09:15:36
M. Ilnicki Krzysztof Flejszman 2018-10-23 12:13:18
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2018-10-22 20:26:12
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2018-10-22 20:25:47
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOBYLANKA - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-22 18:13:09
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KOBYLANKA - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-22 18:13:07
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KOBYLANKA - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-22 09:28:35
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOBYLANKA - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-10-22 09:26:45
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej" Krzysztof Flejszman 2018-10-19 13:46:51
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 Krzysztof Flejszman 2018-10-19 13:45:32
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-18 14:47:55
ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-10-18 13:28:23
ZARZĄDZENIE Nr 108 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-10-18 13:27:46
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-17 15:44:08
Godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Flejszman 2018-10-17 09:57:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:44:35
G. Kłos Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:36:14
Z. Drohomirecki Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:35:18
D. Dabkowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:34:40
Z. Gołembowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:34:04
A. Adamczyk Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:33:30
A. Nelke Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:32:46
J. Malinowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:32:15
Cz. Grabowska Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:31:30
D. Szczęsny Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:30:51
K. Kleinowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:30:10