herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 24.01.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-01-19 11:58:03
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 23.01.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-01-19 11:56:49
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2018-01-18 13:48:38
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony p.poż. Krzysztof Flejszman 2018-01-17 15:08:23
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-01-17 15:07:17
ZARZĄDZENIE NR 123/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-17 13:36:45
ZARZĄDZENIE NR 123/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-17 13:36:09
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych Krzysztof Flejszman 2018-01-16 09:24:06
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-01-16 09:22:37
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Krzysztof Flejszman 2018-01-16 09:17:51
2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-16 09:15:57
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 29.11.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-15 12:00:40
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 16.01.2018 r. o godz. 16.00 Krzysztof Flejszman 2018-01-15 11:58:48
IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:53:23
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z XXXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:47:15
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z XXXVI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 26 października 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:39:16
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 29.11.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:37:11
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 25.10.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:36:23
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26.10.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:34:55
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28.09.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:33:23
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 28.11.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:31:26
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 24.10.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-12 13:30:42
Gruca Przemysław - p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 28.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-09 14:03:29
Gruca Przemysław - p.o dyrektora CKiR w Kobylance stan na dzień 04.12.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-01-09 14:03:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:35:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:35:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:34:33
2018 Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:33:51
III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:33:04
III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) Krzysztof Flejszman 2018-01-08 13:32:41
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:49:41
ZARZĄDZENIE Nr 121 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:28:14
ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:27:13
ZARZĄDZENIE Nr 121 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:26:16
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:22:35
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serii C17 - M17 Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:21:39
ZARZĄDZENIE NR 118/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:20:42
ZARZĄDZENIE NR 117/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:19:45
ZARZĄDZENIE NR 117/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-01-08 11:18:42
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony p.poż. Krzysztof Flejszman 2018-01-05 14:07:24