herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt nr 64/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:26:28
Projekt nr 63/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:20:45
PROJEKT 62/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:19:07
PROJEKT - 61/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:17:00
PROJEKT - 61/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:16:25
Projekt Nr 60/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:14:11
Projekt Nr 59/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:13:02
Projekt Nr 58-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:11:09
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.09.2017 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:09:43
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.09.2017 r. o godz. 8.00 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:07:58
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 27.09.2017 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:07:13
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.09.2017 r. o godz. 16.00 Krzysztof Flejszman 2017-09-22 11:06:17
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 19.06.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-09-21 11:45:57
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 19.06.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-09-21 11:45:11
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok Krzysztof Flejszman 2017-09-21 09:56:23
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok Krzysztof Flejszman 2017-09-21 09:55:25
O informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-09-19 07:44:51
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-09-18 07:27:18
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-09-15 15:00:20
Obwieszczenie o złożeniu w dniu 11 września 2017 r. przez Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2017-09-15 14:35:41
ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kobylanka i jej jednostkach budżetowych Krzysztof Flejszman 2017-09-14 11:10:25
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-09-14 11:09:44
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-09-11 11:08:16
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-09-08 14:20:32
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu Krzysztof Flejszman 2017-09-06 15:59:24
Ogłoszenie Wójta Gminy Kobylanka o spotkaniu konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pn "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" Krzysztof Flejszman 2017-09-06 14:56:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-09-05 14:37:47
ZARZĄDZENIE 84/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej dla Szkoły Podstawowej w Kobylance, Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz Szkoły Podstawowej w Reptowie. Krzysztof Flejszman 2017-09-04 13:25:56
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Kobylanka oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem Krzysztof Flejszman 2017-09-04 13:25:09
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-09-04 13:24:25
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu". Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:23:53
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu". Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:23:16
ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:22:33
ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:21:30
ZARZĄDZENIE Nr 77/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku ? ?Wyprawka szkolna?. Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:18:24
ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A17 oraz B17 Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:17:19
ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:16:00
ZARZĄDZENIE NR 74/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:15:49
ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:15:02
ZARZĄDZENIE NR 74/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Krzysztof Flejszman 2017-08-31 12:14:20