herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 21.02.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:10:29
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-09 14:25:18
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:42:01
Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:40:53
Decyzja Starosty Stargardzkiego ustalająca linię brzegu rzeki Miedwinka przepływającej przez obręby ewidencyjne Reptowo i Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-06 12:40:11
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-06 09:40:30
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Stargardzkiego z dnia 21.10.2013 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenia do ziemi poprzez pole filtracyjne zlokalizowane na działce nr 781/4 w obrębie Niedźwiedź oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków położonej w działce nr 2/10 obr. nr 15 D miasta Szczecin Dąbie Krzysztof Flejszman 2018-04-05 15:12:07
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Morzyczyn gm. Kobylanka, dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 792/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:17:30
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:16:25
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka, dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod.: 710/1, 710/2, 711/1, 711/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod.: 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:15:07
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:06:05
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:02:39
ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:02:08
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 12:01:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:59:34
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:57:56
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:57:34
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:56:06
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:55:16
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:53:57
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:53:30
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-04 14:31:52
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-04-04 11:48:33
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 15:24:32
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 15:16:49
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 14:22:43
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Krzysztof Flejszman 2018-04-03 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-03 07:41:08
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-31 10:27:50
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-29 13:53:27
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-26 15:14:57
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-26 15:13:42
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-26 14:54:28
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-26 14:54:12
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 15:05:07
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:35:31
Projekt nr 23/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:53
Projekt nr 23/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:38
Projekt nr 22/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:10
Projekt 21/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:01:58