herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.02.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:44:22
IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2018-02-15 11:54:37
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-15 09:37:57
Skóra Mariusz - p.o dyrektora CKiR do 30.11.2017 r Krzysztof Flejszman 2018-02-13 15:06:35
ZARZĄDZENIE NR 16 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:32:56
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:31:07
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:30:53
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:30:49
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-12 07:29:51
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-09 14:52:18
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-02-09 14:27:43
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:20:37
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:20:16
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:19:27
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-09 12:19:01
Jasińska Teresa - CKiR Dyrektor Krzysztof Flejszman 2018-02-08 13:25:12
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Kobylanka za 2017 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:43:02
Sprawozdanie Komisji ds. Społecznych z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:42:10
Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:41:10
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:40:01
Plan pracy Rady Gminy Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:38:38
Plan pracy na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:37:09
Plan pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:48
Plan pracy na rok 2015 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:40
Plan pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:36:22
Plan Pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:35:26
Plan Pracy na rok 2017 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:35:11
Plan pracy na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:34:59
Plan pracy na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-08 07:33:38
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-02-07 16:24:09
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-02-07 16:23:52
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, p.poż Krzysztof Flejszman 2018-02-07 16:21:30
Stanowisko ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-02-07 16:20:33
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-06 12:49:20
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-06 12:48:30
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-06 12:46:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-02-06 08:40:40
U C H W A Ł A NR XXXIX/280/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:52:41
U C H W A Ł A NR XXXIX/279/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:51:05
UCHWAŁA NR XXXIX/278/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-02-06 07:48:51