herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt nr 31/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km". Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:56:48
Projekt nr 31/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km". Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:55:48
PROJEKT nr 30/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:54:26
Projekt nr 29/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:53:24
Projekt nr 28/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:52:21
Projekt nr 27/18 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:51:10
Projekt nr 26/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:50:01
Projekt nr 25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:47:47
Projekt Nr 24/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:46:06
Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.04.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:43:41
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.04.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:42:35
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 24. 04.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:41:21
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:23:11
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:21:45
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:20:11
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-18 14:18:50
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-18 13:28:43
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-18 13:28:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-16 14:46:18
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLI/286/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:09:15
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:08:10
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:07:32
Informator podatnika 2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-13 12:05:14
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 16:55:36
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 16:55:13
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno-komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-04-11 15:13:10
UCHWAŁA NR XLI/293/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:28:16
UCHWAŁA NR XLI/292/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:27:46
UCHWAŁA NR XLI/291/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:25:53
U C H W A Ł A NR XLI/290/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:24:48
UCHWAŁA NR XLI/289/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:23:50
UCHWAŁA Nr XLI/288/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:22:51
UCHWAŁA NR XLI/287/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:20:40
U C H W A Ł A NR XLI/286/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:18:34
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:17:04
2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:16:29
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30.11.2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:16:14
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18 z XL Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:14:22
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 20.02.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-10 12:11:33