herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-05 15:15:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-05 15:14:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-05 15:13:43
Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie łowieckim 2018/19 Krzysztof Flejszman 2018-12-04 10:07:29
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-11-30 10:02:22
Projekt WPF na lata 2019-2030 Krzysztof Flejszman 2018-11-30 10:01:56
- dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-11-30 10:01:12
Projekt budżetu na 2019 r. Krzysztof Flejszman 2018-11-30 10:00:45
Projekty Krzysztof Flejszman 2018-11-30 09:59:15
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 13:03:14
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 13:02:54
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 13:02:34
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:59:18
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:58:20
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:57:53
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:57:23
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:56:48
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:55:50
Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-29 12:55:18
Krzysztof Flejszman 2018-11-28 15:21:03
Kalendarz wyborczy Krzysztof Flejszman 2018-11-28 15:13:35
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-28 15:13:14
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-11-27 11:28:56
Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:49:15
Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:48:47
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:47:59
Projekt Nr 13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:41:29
Projekt nr 12/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:40:05
Projekt nr 11/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:39:16
Projekt nr 10/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:38:42
Projekt nr 9/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:37:49
Projekt 8/18 w sprawie powołania skarbnika gminy Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:37:09
Projekt 7/18 w sprawie odwołania skarbnika gminy Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:36:18
PROJEKT 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:35:14
Projekt nr 5/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:34:12
Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 30.11.2018 r. godz. 10.00 Krzysztof Flejszman 2018-11-27 10:32:23
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa węzła cieplnego wraz modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-11-26 14:47:19
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa węzła cieplnego wraz modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-11-26 14:46:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-11-23 13:48:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10" Krzysztof Flejszman 2018-11-23 13:47:29