herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-08-16 12:46:23
Dług publiczny Gminy Kobylanka w II kwartale 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:21:58
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:20:59
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. godz. 10.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:14:10
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. o godz. 8.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:12:58
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. godz. 9.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:11:07
Projekt 62/18 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:08:59
PROJEKT 61/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:07:37
Projekt nr 60/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:06:20
Projekt nr 59/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:05:04
Projekt nr 58/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:03:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Lewicki 2018-08-02 15:00:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:57:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:56:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:54:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Lewicki 2018-08-02 14:53:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:51:49
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap III Krzysztof Flejszman 2018-07-27 15:07:23
fhfghfghcv - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-07-27 13:00:24
fhfghfghcv - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-07-27 13:00:11
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-26 14:32:45
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie "Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odcinek Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10" Krzysztof Flejszman 2018-07-26 12:56:24
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-25 14:00:08
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-25 13:59:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-07-17 14:49:40
Decyzja Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-07-13 13:26:35
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-07-10 11:03:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-07-09 14:32:35
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 498 Krzysztof Flejszman 2018-07-06 13:52:30
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-07-04 15:20:21
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:05:49
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:04:59
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:04:12
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:03:05
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Flejszman 2018-07-02 14:00:16
UCHWAŁA NR XLII/304/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-07-02 13:59:57
UCHWAŁA NR XLI/291/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-07-02 13:59:42
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:48:08
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z XLIV Uroczystej Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 09 czerwca 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:07:14
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 23.05.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-06-29 14:05:51