herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XLII/305/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:05:58
UCHWAŁA NR XLII/304/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:04:58
UCHWAŁA NR XLII/303/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:04:11
UCHWAŁA NR XLII/302/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:03:21
UCHWAŁA NR XLII/301/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km" Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:01:15
UCHWAŁA NR XLII/301/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km" Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:00:16
UCHWAŁA NR XLII/300/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:58:52
UCHWAŁA NR XLII/299/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:57:36
UCHWAŁA NR XLII/298/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:50:44
UCHWAŁA NR XLII/297/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:48:21
U C H W A Ł A NR XLII/296/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:47:30
UCHWAŁA NR XLII/295/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:45:29
U C H W A Ł A NR XLII/294/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:43:15
ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 maja 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:13:12
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością w stopniu lekkim Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:11:01
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:07:19
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:06:55
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/294/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-09 13:04:00
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, p.poż Krzysztof Flejszman 2018-05-08 12:13:18
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-05-07 10:41:41
Stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-05-07 10:40:34
O sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:49:22
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:48:18
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-04-30 13:45:49
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 28.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-27 09:30:03
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 27.03.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-27 09:29:19
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:41:00
ZARZĄDZENIE Nr 45 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:40:06
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-25 15:38:50
Dług publiczny Gminy Kobylanka w I kwartale 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:14:08
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:13:27
2018 Krzysztof Flejszman 2018-04-24 15:13:00
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r., 258 Krzysztof Flejszman 2018-04-23 11:38:14
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:20:45
Projekt nr 36/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:04:06
Projekt nr 36/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:03:13
Projekt nr 35/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:02:10
PROJEKT nr 34/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:01:09
PROJEKT nr 33/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-20 13:00:10
Projekt nr 32/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy Krzysztof Flejszman 2018-04-20 12:57:59