herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 20.06.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-05 13:23:03
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 19.06.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-05 13:22:24
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-09-04 14:48:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-09-03 15:05:32
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego Krzysztof Flejszman 2018-09-03 14:23:25
UCHWAŁA NR XLVI/332/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-09-03 12:57:06
UCHWAŁA NR XLVI/331/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-09-03 12:55:31
U C H W A Ł A NR XLVI/330/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-09-03 12:54:47
UCHWAŁA NR XLVI/329/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-09-03 12:53:49
U C H W A Ł A NR XLVI/328/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-09-03 12:52:45
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-08-31 15:05:40
ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-08-31 11:14:09
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 03.09.2018 r. o godz. 14.00 Krzysztof Flejszman 2018-08-30 14:55:45
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r., 564 Krzysztof Flejszman 2018-08-30 13:49:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-08-29 16:00:47
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/328/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-28 12:18:20
ZARZĄDZENIE Nr 82/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2018-08-28 12:16:10
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-28 12:14:47
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym Krzysztof Flejszman 2018-08-27 11:01:45
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym Krzysztof Flejszman 2018-08-27 11:01:24
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego Krzysztof Flejszman 2018-08-24 13:54:31
Obwieszczenie o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Flejszman 2018-08-24 08:53:16
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego Krzysztof Flejszman 2018-08-24 08:52:39
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spr. zarządzenia wyborówdo rad gmin,powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Krzysztof Flejszman 2018-08-24 08:50:24
Kalendarz wyborczy Krzysztof Flejszman 2018-08-24 08:49:38
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego Krzysztof Flejszman 2018-08-21 14:38:33
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 09:03:46
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo dz. nr 221/4" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:58:19
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w 2018 roku Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:57:08
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:54:12
ZARZĄDZENIE NR 77 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Jaskulskiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:52:32
ZARZĄDZENIE Nr 76 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:50:02
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:48:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:46:06
ZARZĄDZENIE NR 73 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:45:51
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:45:30
ZARZĄDZENIE NR 73 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:44:21
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:42:56
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:40:38
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-08-16 12:48:37