herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt nr 83/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:24:58
Projekt 82/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:23:19
Projekt nr 81/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:22:28
PROJEKT nr 80/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:21:33
PROJEKT 79/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:20:38
PROJEKT nr 78/17 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:19:51
PROJEKT nr 77/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:18:54
Projekt nr 76/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:17:06
Projekt nr 76/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:16:31
Projekt nr 75/17 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:15:39
Projekt Nr 74/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:14:20
Projekt nr 73/17 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego likwidacji Lapidarium w Kobylance i zamiany na park pamięci w ramach rewitalizacji Kobylanki Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:12:54
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 30.11.2017 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:11:38
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.11.2017 r. o godz. 16.15 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:10:54
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.11.2017 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:09:55
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 30.11.2017 r. o godz. 8.00 Krzysztof Flejszman 2017-11-24 14:09:22
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Krzysztof Flejszman 2017-11-20 12:25:28
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Krzysztof Flejszman 2017-11-20 12:23:57
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za III kwartał 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-16 14:36:42
Sobierajski Bartosz - Dyrektor GOK do 29.12.2016 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-16 09:26:16
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-11-14 12:19:35
ZARZĄDZENIE NR 103 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:48:15
ZARZĄDZENIE NR 102/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:46:59
ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:40:20
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:38:06
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:36:57
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:35:29
Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. Krzysztof Flejszman 2017-11-13 14:31:30
PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 z XXXV Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 28 września 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-13 09:46:04
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 25.09.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-13 09:45:06
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 27.09.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-13 09:44:29
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.07.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-11-13 09:43:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-11-13 09:39:54
U C H W A Ł A NR XXXVI/253/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań obecnego Pełniącego Obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance pana Mariusza Skóry Krzysztof Flejszman 2017-11-08 14:32:59
UCHWAŁA NR XXXVI/252/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kunowie Krzysztof Flejszman 2017-11-08 14:32:06
UCHWAŁA NR XXXVI/251/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kobylance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-11-08 14:31:11
U C H W A Ł A NR XXXVI/250/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-11-08 14:29:49
Zarządzenie Nr 100/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 października 2017 roku Krzysztof Flejszman 2017-11-07 14:10:10
Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku Krzysztof Flejszman 2017-11-07 14:08:44
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo, dł. 1360 m na działkach nr 85, 149/1, 149/2 obręb Morzyczyn i nr 58, obręb Zieleniewo" Krzysztof Flejszman 2017-11-02 13:36:22