herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:46:02
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:40:48
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-08 14:49:35
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-08 12:51:37
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance - Etap I - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-03-08 12:51:26
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczący obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych Krzysztof Flejszman 2018-03-08 08:16:11
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 154 Krzysztof Flejszman 2018-03-06 13:31:33
U C H W A Ł A NR XL/285/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie tablicy upamiętniającej lekarza medycyny Józefa Greleckiego Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:35:12
UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Kobylanka, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:33:57
UCHWAŁA NR XL/283/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:32:49
UCHWAŁA NR XL/282/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:31:48
U C H W A Ł A NR XL/281/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-02 12:29:09
Stanowisko ds. kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki, promocji Krzysztof Flejszman 2018-03-01 13:04:21
Stanowisko ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym. Krzysztof Flejszman 2018-02-27 15:14:01
Stanowisko ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w referacie inwestycyjno - komunalnym. Krzysztof Flejszman 2018-02-27 15:13:46
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 11:41:16
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 11:40:47
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:41:47
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:39:37
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:37:54
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:37:36
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:35:21
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-02-27 08:21:27
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-26 15:04:40
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie Krzysztof Flejszman 2018-02-23 09:34:54
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie Krzysztof Flejszman 2018-02-23 09:33:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:45:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:44:40
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 24.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:54
2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:31
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 29.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:42:00
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 23.01.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:40:53
2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-22 14:40:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-02-19 13:50:28
Projekt nr 13/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:50:46
Projekt nr 12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:48:32
Projekt Nr 11/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:47:17
Porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.02.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:46:14
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 21.02.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-02-16 09:45:25