herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo" Krzysztof Flejszman 2018-05-28 14:42:16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Krzysztof Flejszman 2018-05-28 12:35:48
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-28 12:24:04
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:59:46
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:59:23
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:58:27
Krzysztof Flejszman 2018-05-25 11:57:34
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - informacja o środkach finansowych Krzysztof Flejszman 2018-05-24 14:35:42
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-24 11:38:41
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-05-23 08:28:56
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:29:27
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:28:31
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:18:16
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-22 14:07:07
PROJEKT 44/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:40:27
Projekt 43/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:39:40
Projekt nr 42/18 w sprawie zniesienia pomnika przyrody Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:38:55
PROJEKT 41/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:37:59
Projekt 40/18 w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:37:01
Projekt 39/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:35:20
Projekt nr 38/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:32:42
Projekt nr 37/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:31:06
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 24.05.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:27:06
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.05.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:26:22
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 23.05.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-05-18 12:25:30
ZARZĄDZENIE NR 56 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Krzysztof Flejszman 2018-05-17 13:19:07
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-05-17 13:18:22
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-05-17 13:17:53
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-17 13:16:33
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-05-17 13:14:23
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-16 14:19:35
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-05-16 14:17:41
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r., 332 Krzysztof Flejszman 2018-05-11 08:54:00
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2028, 331 Krzysztof Flejszman 2018-05-11 08:53:21
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" Krzysztof Flejszman 2018-05-10 13:02:28
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" Krzysztof Flejszman 2018-05-10 13:01:58
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" Krzysztof Flejszman 2018-05-10 13:01:44
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" Krzysztof Flejszman 2018-05-10 13:00:58
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z XLI Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 29 marca 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-05-09 15:39:21
U C H W A Ł A NR XLII/306/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy Krzysztof Flejszman 2018-05-09 14:06:26