herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:03:27
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 44 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 792/2 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 1/11, 1/13, 1/14 obr. Zieleniewo gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 7925/1, 791 obr. Cisewo gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:02:36
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 711/3 obr. Cisewo gm. Kobylanka oraz dz. nr geod. 27/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 710/1, 710/2, 711/1 obr. Cisewo gm. Kobylanka i części dz. nr geod. 27/3, 9/2 obr. Wielichówko gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:02:10
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dotyczące budowy drogi gminnej na terenie dz. nr geod. 852/5 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka oraz części dz. nr geod. 852/3, 851/4, 851/3 obr. Niedźwiedź gm. Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 13:01:07
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:23:39
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:23:11
Wybory urzędników wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-03-20 13:18:43
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r Krzysztof Flejszman 2018-03-20 12:17:41
Dług publiczny Gminy Kobylanka w IV kwartale 2017 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-20 12:16:41
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-20 10:58:51
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-20 10:54:46
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-20 09:15:04
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:32:01
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:31:54
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:27:49
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:24:28
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:22:07
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:18:06
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:16:20
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:14:43
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:13:24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2018-03-19 13:12:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:51:31
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18 z XXXIX Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:49:12
Protokoły sesji, rocznik 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-16 12:48:17
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-15 13:21:40
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.03.2018 r. o godz. 7.30 Krzysztof Flejszman 2018-03-14 15:56:59
Informator podatnika 2018 Krzysztof Flejszman 2018-03-14 15:50:44
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-14 12:05:40
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:38:16
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:37:55
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:37:00
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:36:30
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XL/281/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:35:04
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-03-12 14:33:37
Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. Krzysztof Flejszman 2018-03-09 14:55:14
Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. Krzysztof Flejszman 2018-03-09 14:54:39
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-09 13:15:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-03-09 09:45:13
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-09 07:46:40