herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:33:33
UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:33:00
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:32:23
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:32:07
UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:31:32
UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:31:04
UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:30:39
UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:30:09
UCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:23:25
ZARZĄDZENIE NR 114 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr. 95/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 września 2018 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:10:14
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:09:36
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:08:18
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:07:52
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:06:48
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVIII/341/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:05:30
ZARZĄDZENIE NR 109 /18 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/ 2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:04:58
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVIII/341/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-21 13:04:48
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-21 09:06:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-21 09:02:45
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-21 08:55:04
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-21 08:54:37
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-21 08:54:19
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-12-20 12:20:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-18 14:27:57
U C H W A Ł A NR II/10/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:08:18
Skład komisji - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:06:49
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:06:36
Skład komisji - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:05:15
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:04:32
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:03:50
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:02:33
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:00:14
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:57:18
U C H W A Ł A NR II/10/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:56:50
U C H W A Ł A NR II/9/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:56:23
U C H W A Ł A NR II/8/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:55:55
U C H W A Ł A NR II/7/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:55:23
U C H W A Ł A NR II/6/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:54:24
U C H W A Ł A NR II/6/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:53:58
U C H W A Ł A NR II/5/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:53:25