herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROJEKT 67/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:44:52
PROJEKT 66/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:43:58
Projekt Nr 65/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:43:03
Projekt 64/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:23:37
Projekt nr 63/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:22:14
Porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 27.09.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:20:39
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 26.09.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:19:30
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.09.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-09-21 10:18:16
O informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-18 11:04:01
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-17 14:35:02
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-17 14:32:51
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-17 13:56:06
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-17 13:54:30
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-09-14 14:28:15
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o składzie GKW Krzysztof Flejszman 2018-09-14 13:49:01
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-09-14 13:35:20
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej" Krzysztof Flejszman 2018-09-14 09:02:49
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej" Krzysztof Flejszman 2018-09-14 08:58:05
Komunikat GKW o składzie i harmonogramie dyżurów Krzysztof Flejszman 2018-09-13 12:40:49
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym Krzysztof Flejszman 2018-09-13 11:27:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylanka o numerach oraz granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych -21.10.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-12 13:59:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylanka o numerach oraz granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych -21.10.2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-12 13:58:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-09-12 13:58:30
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-10 11:01:20
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym Krzysztof Flejszman 2018-09-07 14:14:05
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:20:08
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:19:31
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:19:03
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:18:28
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:17:58
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:17:28
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:16:53
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:16:11
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 13:11:36
ZARZĄDZENIE Nr 88 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-09-06 10:43:44
ZARZĄDZENIE Nr 88 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-09-06 10:42:22
ZARZĄDZENIE Nr 88 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-09-06 10:41:22
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 09:56:25
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Krzysztof Flejszman 2018-09-06 09:55:25
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z XLV Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-09-05 13:24:44