herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:59:34
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:57:56
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:57:34
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:56:06
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:55:16
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:53:57
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I" Krzysztof Flejszman 2018-04-05 11:53:30
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-04 14:31:52
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-04-04 11:48:33
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 15:24:32
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 15:16:49
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-04-03 14:22:43
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Krzysztof Flejszman 2018-04-03 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-04-03 07:41:08
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-31 10:27:50
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-29 13:53:27
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-26 15:14:57
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-26 15:13:42
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-26 14:54:28
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" Krzysztof Flejszman 2018-03-26 14:54:12
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 15:05:07
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:35:31
Projekt nr 23/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:53
Projekt nr 23/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:38
Projekt nr 22/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:03:10
Projekt 21/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Krzysztof Flejszman 2018-03-23 14:01:58
Projekt nr 20/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:59:08
PROJEKT 19/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:57:21
PROJEKT 18/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:55:08
Projekt nr 17/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:53:56
Projekt Nr 16/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:52:35
Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.03.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:50:56
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.03.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:50:01
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 27.03.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:48:50
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:43:22
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:43:02
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji w referacie inwestycyjno - komunalnym Krzysztof Flejszman 2018-03-23 13:41:55
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-03-23 12:02:10
Dyżury radnych Krzysztof Flejszman 2018-03-23 10:49:53
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-03-21 15:38:19