herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zasadach losowania dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10.02.2019 - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2019-01-11 14:38:26
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2019-01-09 22:25:27
Polowania dodatkowe na dziki - KŁ Grzywacz sezon 2018/19 Krzysztof Flejszman 2019-01-09 14:42:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-01-09 14:39:23
2019 Krzysztof Flejszman 2019-01-09 14:38:49
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy z dnia 07.01.2019 dot. zmiany daty zebrania przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Kunowie Krzysztof Flejszman 2019-01-08 12:56:33
Polowania dodatkowe na dziki - KŁ Grzywacz sezon 2018/19 Krzysztof Flejszman 2019-01-08 12:18:58
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 09.01.2019 r. o godz. 15.30 Krzysztof Flejszman 2019-01-04 14:50:04
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 09.01.2019 r. godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2019-01-04 14:49:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2019-01-04 13:09:51
Zawiadomienia o zgłoszonych kandydaturach na pełnienie funkcji sołtysa wraz z informacją dotyczącą zebrań wyborczych Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:56:40
Zarządzenie Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31.12.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 125/2018 z dnia 12.12.2018 Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:50:37
Wykaz osób popierających Sołtysa Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:48:52
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:48:26
Zarządzenie Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12.12.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:47:37
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2018 Krzysztof Flejszman 2019-01-04 11:45:56
Obwieszczenie Wójta Gminy w spr. numerów i granicy obwodów głosowania,wyznaczonej siedzibie OKW , możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Krzysztof Flejszman 2019-01-03 09:41:25
Gminna Komisja Wyborcza w Kobylance - Skład i harmonogram dyżurów Krzysztof Flejszman 2019-01-03 09:40:10
Zarządzenie nr 131/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Krzysztof Flejszman 2019-01-02 11:30:31
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylanka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Krzysztof Flejszman 2019-01-02 11:30:00
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia procedur i karty audytu wewnętrznego dla Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-01-02 11:29:23
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Krzysztof Flejszman 2019-01-02 11:23:10
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-28 10:57:24
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-28 10:56:39
ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 grudzień 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 ?Miedwie? w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka?. Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:06:59
ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe gminy oraz terminów rozliczeń z budżetem Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:06:36
ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe gminy oraz terminów rozliczeń z budżetem Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:06:06
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:05:29
ZARZĄDZENIE Nr 123 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:04:48
ZARZĄDZENIE Nr 123 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych Krzysztof Flejszman 2018-12-24 12:03:08
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 03 grudnia 2018 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:55:47
ZARZĄDZENIE NR 121A/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr II/5/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:54:48
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:53:37
ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance?. Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:51:02
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2018r w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:50:09
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:49:24
ZARZĄDZENIE Nr 117/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania zastępcy wójta. Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:47:04
ZARZĄDZENIE NR 116/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 listopada 2018 r. W sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:46:20
ZARZĄDZENIE NR 115/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:44:50
UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-24 11:33:42