herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skład komisji Adam Hendzel 2007-09-20 12:21:45
Komisja ds. społecznych Adam Hendzel 2007-09-20 12:21:26
Plan pracy na 2008 rok - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-09-20 12:21:09
Skład komisji Adam Hendzel 2007-09-20 12:20:06
Komisja rewizyjna Adam Hendzel 2007-09-20 12:19:37
Adam Hendzel 2007-09-20 12:18:47
OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce geodezyjnej nr 62/30 w Jęczydole, Gmina Kobylanka” Adam Hendzel 2007-09-20 12:18:10
OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej na działkachgeodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka”. Adam Hendzel 2007-09-20 12:17:48
OBWIESZCZENIE dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne Adam Hendzel 2007-09-20 12:17:29
OBWIESZCZENIE dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch Adam Hendzel 2007-09-20 12:17:08
OBWIESZCZENIE dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych: 136 i 107/24 w Adam Hendzel 2007-09-20 12:16:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka Adam Hendzel 2007-09-20 12:16:22
OBWIESZCZENIE dot.: Budowa stacji paliw oraz budynku hotelowo – gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną na działkach nr 39/12 i 39/13, w miejscowości Motaniec, Gmina K Adam Hendzel 2007-09-20 12:15:58
OBWIESZCZENIE w sprawie: Budowa sieci wodociągowej na działkach geodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka Adam Hendzel 2007-09-20 12:15:30
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo Adam Hendzel 2007-09-20 12:15:05
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Przedłużenie rurociągu istniejącej sieci wodociągowej w Adam Hendzel 2007-09-20 12:14:39
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania dla Pana Bartosza Okowitego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Adam Hendzel 2007-09-20 12:14:12
OBWIESZCZENIE z dnia 22 listopada 2006 r. Adam Hendzel 2007-09-20 12:13:47
OBWIESZCZENIE z dnia 30 listopada 2006 r. Adam Hendzel 2007-09-20 12:13:18
OBWIESZCZENIE zgoda na realizację inwestycji Adam Hendzel 2007-09-20 12:12:21
ZARZĄDZENIE Nr 67/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy Adam Hendzel 2007-09-20 11:30:38
ZARZĄDZENIE Nr 58/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy Adam Hendzel 2007-09-20 11:30:06
ZARZĄDZENIE Nr 52/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2007-09-20 11:29:33
ZARZĄDZENIE Nr 52/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2007-09-20 11:28:31
ZARZĄDZENIE NR 30/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance. Adam Hendzel 2007-09-20 11:28:04
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka. Adam Hendzel 2007-09-20 11:27:07
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie modernizacji i zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych roku 2007 Adam Hendzel 2007-09-20 11:26:39
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-20 11:26:09
ZARZĄDZENIE Nr 20/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2007-09-20 11:25:28
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębach Reptowo i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. Adam Hendzel 2007-09-20 11:24:53
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Adam Hendzel 2007-09-20 11:24:20
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka. Adam Hendzel 2007-09-20 11:23:40
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 w sprawie: ustalenie stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Adam Hendzel 2007-09-20 11:22:59
ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego Adam Hendzel 2007-09-20 11:21:56
ZARZĄDZENIE Nr 11 /2007 w sprawie powołania na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-20 11:21:17
ZARZĄDZENIE NR 10/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok Adam Hendzel 2007-09-20 11:20:07
ZARZĄDZENIE NR 9/2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Adam Hendzel 2007-09-20 11:19:12
ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego Adam Hendzel 2007-09-20 11:18:39
ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka Adam Hendzel 2007-09-20 11:18:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylance Adam Hendzel 2007-09-20 11:17:28