herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały, rocznik 2008 Adam Hendzel 2008-02-08 18:25:49
Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka Adam Hendzel 2008-02-08 18:25:09
Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka Adam Hendzel 2008-02-08 18:24:48
Uchwała Nr XVI/104/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka Adam Hendzel 2008-02-08 18:24:01
Uchwała Nr XVI/104/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka Adam Hendzel 2008-02-08 18:23:45
UCHWAŁA Nr XVI/103/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2008-02-08 18:22:23
UCHWAŁA Nr XVI/103/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2008-02-08 18:22:09
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2008-02-08 18:21:28
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy Adam Hendzel 2008-02-08 18:21:09
- dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-08 18:20:41
- dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-08 18:20:38
- dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-08 18:20:26
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 w sprawie uznania terenu za park gminny Adam Hendzel 2008-02-08 18:20:11
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 w sprawie uznania terenu za park gminny Adam Hendzel 2008-02-08 18:19:12
UCHWAŁA Nr XVI/100/08 w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Adam Hendzel 2008-02-08 18:18:07
UCHWAŁA Nr XVI/100/08 w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Adam Hendzel 2008-02-08 18:17:47
UCHWAŁA Nr XVI/99/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego Adam Hendzel 2008-02-08 18:16:38
UCHWAŁA Nr XVI/99/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego Adam Hendzel 2008-02-08 18:16:15
UCHWAŁA Nr XVI/98/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok Adam Hendzel 2008-02-08 18:15:18
UCHWAŁA Nr XVI/98/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok Adam Hendzel 2008-02-08 18:14:43
UCHWAŁA Nr XVI/97/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok Adam Hendzel 2008-02-08 18:13:28
UCHWAŁA Nr XVI/97/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok Adam Hendzel 2008-02-08 18:12:46
UCHWAŁA NR XVI/96/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Adam Hendzel 2008-02-08 18:10:14
UCHWAŁA NR XVI/96/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Adam Hendzel 2008-02-08 18:09:27
UCHWAŁA NR XVI/96/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Adam Hendzel 2008-02-08 18:08:43
UCHWAŁA NR XVI/96/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Adam Hendzel 2008-02-08 18:08:17
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dni 04-05.12.2007 Adam Hendzel 2008-02-08 11:45:37
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:41:39
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:40:56
- dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:40:06
- dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:40:03
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:39:17
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-06 14:38:27
Adam Hendzel 2008-02-06 14:10:54
Plan ferii - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-05 09:31:26
Plan ferii - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-05 09:30:38
Straż Gminna - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-04 08:55:22
Stanowisko ds. punktu obsługi interesantów - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-01 10:04:52
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-01 10:03:28
Stanowisko ds. punktu obsługi interesantów - dokument usunięty Adam Hendzel 2008-02-01 09:14:38