herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-30 08:39:19
- dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-30 08:38:59
ZARZĄDZENIE NR 22a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Adam Hendzel 2007-11-30 08:33:54
ZARZĄDZENIE NR 22/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-11-30 08:27:19
ZARZĄDZENIE NR 21/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/22/07 Rady Gminy w Kobylance Adam Hendzel 2007-11-30 08:03:18
ZARZĄDZENIE NR 89/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert Adam Hendzel 2007-11-28 10:32:19
ZARZĄDZENIE NR 89/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert Adam Hendzel 2007-11-28 10:30:51
UCHWAŁA NR XI/54/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy obwodnicą Kobylanki, ulicą Wyszyńskiego, u Adam Hendzel 2007-11-28 10:13:40
stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, gospodarki komunalnej i ochrony przeciwpożarowej - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-28 07:51:32
stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, gospodarki komunalnej i ochrony przeciwpożarowej - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-28 07:45:18
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-28 07:44:03
stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, gospodarki komunalnej i ochrony przeciwpożarowej - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-28 07:42:42
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół Adam Hendzel 2007-11-27 20:19:51
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół Adam Hendzel 2007-11-27 20:19:33
UCHWAŁA NR XIII/71/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu magistralnej sieci wodociągowej przez teren działki nr 877/1 w obrębie Niedźwiedź. Adam Hendzel 2007-11-27 20:06:38
Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Kobylance w dniu 29 listopada 2007 r. godz. 9.00 Adam Hendzel 2007-11-25 11:10:34
Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Kobylance w dniu 29 listopada 2007 r. godz. 9.00 Adam Hendzel 2007-11-25 11:10:13
Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Kobylance w dniu 29 listopada 2007 r. godz. 9.00 Adam Hendzel 2007-11-25 11:09:53
Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy w Kobylance w dniu 29 listopada 2007 r. godz. 9.00 Adam Hendzel 2007-11-25 11:09:19
OBWIESZCZENIE dot. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym ścieków na działkach geodezyjnych nr 127/17, 127/24, 127/57 i 136, w miejscowośc Adam Hendzel 2007-11-21 07:32:54
UCHWAŁA Nr XIII/72/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Adam Hendzel 2007-11-19 14:03:49
UCHWAŁA NR XIII/71/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu magistralnej sieci wodociągowej przez teren działki nr 877/1 w obrębie Niedźwiedź. Adam Hendzel 2007-11-19 13:30:30
OBWIESZCZENIE dot. rodowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych: 136 i 107/24 w Jęc Adam Hendzel 2007-11-15 10:14:17
Budżet - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-14 08:17:45
Budżet - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-14 08:13:49
UCHWAŁA NR XIII/71/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu magistralnej sieci wodociągowej przez teren działki nr 877/1 w obrębie Niedźwiedź. - dokument usunięty Adam Hendzel 2007-11-14 08:09:32
test Adam Hendzel 2007-11-09 07:42:05
test Adam Hendzel 2007-11-09 07:34:01
test Adam Hendzel 2007-11-09 07:32:40
test Adam Hendzel 2007-11-07 11:02:19
Wykonanie budżetu Gminy Kobylanka za rok 2007 Adam Hendzel 2007-11-07 09:13:17
Wykonanie budżetu Gminy Kobylanka za rok 2007 Adam Hendzel 2007-11-07 09:12:54
Dług publiczny Adam Hendzel 2007-11-07 09:00:28
Dług publiczny Adam Hendzel 2007-11-07 08:59:50
Dług publiczny Adam Hendzel 2007-11-07 08:59:08
Dług publiczny Adam Hendzel 2007-11-07 08:58:41
Adam Hendzel 2007-11-05 07:53:14
Adam Hendzel 2007-11-05 07:52:49
Adam Hendzel 2007-11-05 07:52:11
Nosal Mariusz Adam Hendzel 2007-10-26 10:12:58