herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-02-15 14:57:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-02-15 14:57:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-02-15 14:56:43
Plan zamówień publicznych na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2019-02-13 16:40:43
Plan zamówień publicznych na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2019-02-13 16:40:30
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2019-02-12 14:54:56
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:50:51
Rejestr umów 2019 Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:49:39
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:48:50
ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:48:07
ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:47:37
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:45:29
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:43:30
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2019 r. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:39:51
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2019 r. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:37:26
ZARZĄDZENIE 12/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:32:19
ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:31:06
ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:30:00
ZARZĄDZENIE Nr 3 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:28:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2019-02-12 10:21:46
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka w dniu 13.02.2019 r. o godz. 16.00 Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:32:02
Hok Bożena stan na 30.11.2018 Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:25:19
Urbańczyk Daniel stan na 30.11.2018 Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:25:05
Pilecka Julita - Wójt Gminy 22.11.2018 Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:24:43
Janeczek Lilianna stan na 21.11.2018 Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:24:19
U.Gierałtowska Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:22:57
D.Orzoł Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:22:30
I.Siwiec Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:19:28
Z.Gołembowski Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:18:24
D.Dąbkowski Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:16:51
C.Grabowska Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:15:59
Z.Dąbkowska Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:15:25
A.Ordon-Paszowska Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:14:23
J.Malinowski Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:13:07
K.Kleinowski Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:10:59
R.Stateczny Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:09:43
I.Rybarczyk Krzysztof Flejszman 2019-02-11 14:09:15
A.Stechnij Krzysztof Flejszman 2019-02-11 13:53:18
Z.Drohomirecki Krzysztof Flejszman 2019-02-11 13:52:16