herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE" Krzysztof Flejszman 2018-12-18 14:27:57
U C H W A Ł A NR II/10/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:08:18
Skład komisji - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:06:49
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:06:36
Skład komisji - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:05:15
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:04:32
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:03:50
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:02:33
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2018-12-17 13:00:14
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:57:18
U C H W A Ł A NR II/10/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:56:50
U C H W A Ł A NR II/9/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:56:23
U C H W A Ł A NR II/8/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:55:55
U C H W A Ł A NR II/7/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:55:23
U C H W A Ł A NR II/6/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:54:24
U C H W A Ł A NR II/6/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:53:58
U C H W A Ł A NR II/5/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:53:25
UCHWAŁA NR II/4/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:52:43
UCHWAŁA NR II/3/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:52:01
U C H W A Ł A NR I/2/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:50:59
U C H W A Ł A NR I/1/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-17 12:50:22
Hok Bożena - skarbnik od 30.11.2018 - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-14 20:45:30
KONTROLA 2018 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:55:31
2018 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:55:16
KONTROLE 2017 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:54:59
2017 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:54:01
Hok Bożena - skarbnik od 30.11.2018 - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:52:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:51:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:51:11
Obwieszczenie Wójta o okręgu wyborczym,granicach,numerze, liczbie radnych , siedzibie GKW w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:47:16
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/18 z XLVIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 18 października 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:40:36
PROTOKÓŁ NR II/18 z II Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:40:02
PROTOKÓŁ NR I/18 z I Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:39:15
Projekt nr 26/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:37:54
Projekt 25/18 w sprawie godnej ekspozycji wizerunku osób którym nadano tytuł honorowego obywatelstwa Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:34:58
PROJEKT 24/18 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:32:22
Projekt 23/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:30:31
Projekt 21/18 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 ? 2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:29:44
Projekt 22/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:29:25
Projekt 22/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Krzysztof Flejszman 2018-12-14 13:28:55