herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 09:03:46
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo dz. nr 221/4" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:58:19
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w 2018 roku Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:57:08
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:54:12
ZARZĄDZENIE NR 77 / 2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Jaskulskiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:52:32
ZARZĄDZENIE Nr 76 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:50:02
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:48:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:46:06
ZARZĄDZENIE NR 73 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:45:51
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:45:30
ZARZĄDZENIE NR 73 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 lipca 2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:44:21
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:42:56
Rejestr umów 2018 Krzysztof Flejszman 2018-08-20 08:40:38
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-08-16 12:48:37
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 Krzysztof Flejszman 2018-08-16 12:46:23
Dług publiczny Gminy Kobylanka w II kwartale 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:21:58
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r. Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:20:59
Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. godz. 10.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:14:10
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. o godz. 8.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:12:58
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.08.2018 r. godz. 9.30 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:11:07
Projekt 62/18 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:08:59
PROJEKT 61/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:07:37
Projekt nr 60/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:06:20
Projekt nr 59/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:05:04
Projekt nr 58/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-08-14 21:03:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Lewicki 2018-08-02 15:00:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:57:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:56:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:54:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Marcin Lewicki 2018-08-02 14:53:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-08-02 14:51:49
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap III Krzysztof Flejszman 2018-07-27 15:07:23
fhfghfghcv - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-07-27 13:00:24
fhfghfghcv - dokument usunięty Marcin Lewicki 2018-07-27 13:00:11
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-26 14:32:45
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie "Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odcinek Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10" Krzysztof Flejszman 2018-07-26 12:56:24
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-25 14:00:08
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Kobylance Krzysztof Flejszman 2018-07-25 13:59:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-07-17 14:49:40
Decyzja Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-07-13 13:26:35