herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 50 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Kantor zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-05-22 13:05:15
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Krzysztof Flejszman 2017-05-22 13:04:08
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 12:13:54
Projekt 34/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 12:02:48
Projekt nr 33/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2017-05-19 12:01:28
PROJEKT 32/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności Krzysztof Flejszman 2017-05-19 12:00:32
Projekt nr 31/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:59:38
Projekt Nr 30/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:58:32
Projekt nr 29/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:57:10
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 25.05.2017 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:30:32
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 23.05.2017 r. o godz. 8.30 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:29:06
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.05.2017 r. o godz. 17.00 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:28:14
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.05.2017 r. godz. 14.00 Krzysztof Flejszman 2017-05-19 11:27:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-05-17 16:33:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-05-17 16:33:23
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-05-17 13:33:24
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Flejszman 2017-05-17 11:30:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-05-16 13:43:20
UCHWAŁA NR XXIX/190/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2017roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. Krzysztof Flejszman 2017-05-16 09:34:23
UCHWAŁA NR XXIX/190/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2017roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. Krzysztof Flejszman 2017-05-16 09:31:43
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2017-2028, 286 Krzysztof Flejszman 2017-05-15 13:31:30
O możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r., 285 Krzysztof Flejszman 2017-05-15 13:29:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-05-12 10:23:03
ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:40:09
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie. Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:39:22
Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:37:53
Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:36:08
UCHWAŁA Nr XXXI/211/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:02:12
UCHWAŁA Nr XXXI/210/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:01:40
UCHWAŁA Nr XXXI/209/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:01:03
UCHWAŁA Nr XXXI/208/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-05-11 11:00:31
UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:59:57
UCHWAŁA NR XXXI/206/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:59:06
UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:57:48
UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:55:56
U C H W A Ł A NR XXXI/203/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:54:45
PROTOKÓŁ Nr XXX/17 z XXX Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 30 marca 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:50:49
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 27.03.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-05-11 10:49:14
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap II Krzysztof Flejszman 2017-05-10 09:33:38
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-05-09 14:48:27