herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Flejszman 2018-10-17 09:57:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:44:35
G. Kłos Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:36:14
Z. Drohomirecki Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:35:18
D. Dabkowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:34:40
Z. Gołembowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:34:04
A. Adamczyk Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:33:30
A. Nelke Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:32:46
J. Malinowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:32:15
Cz. Grabowska Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:31:30
D. Szczęsny Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:30:51
K. Kleinowski Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:30:10
B.Poliwka Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:29:24
J. Kisielewska Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:28:15
A.Grzyb Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:26:58
Ł. Biernacik Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:26:10
Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kobylanka za rok 2018 Krzysztof Flejszman 2018-10-16 12:25:37
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:48:41
Projekt nr 78/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:06:14
Projekt nr 78/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:06:00
Projekt nr 77/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:04:35
Projekt nr 77/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-12 13:04:23
Projekt nr 76/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:55:27
PROJEKT nr 75/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:43:08
Projekt nr 74/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:42:20
Projekt nr 73/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:40:08
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 18.10.2018 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:38:02
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 17.10.2018 r. o godz. 16.30 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:37:17
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 16.10.2018 r. godz. 15.00 Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:36:39
Harmonogram dowozu do lokali wyborczych Krzysztof Flejszman 2018-10-12 12:34:14
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie multimedialnej Ławki Niepodległości w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Krzysztof Flejszman 2018-10-12 07:29:39
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I Krzysztof Flejszman 2018-10-10 13:59:25
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:32:55
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:32:14
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-09 14:31:45
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 11:28:38
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 11:28:05
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-08 10:54:19
UCHWAŁA NR XLVII/340/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:40:49
UCHWAŁA NR XLVII/339/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2018-10-05 13:40:21