herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nosal Mariusz -SP Kunowo od 01.09.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:12:27
Nosal Mariusz -SP Kunowo do 31.08.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:12:15
Karpińska Romana - GOPS do 28.07.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:12:00
Helena Kimon - GBP do 31.08.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:11:46
Dziwińska Małgorzata - GBP od 01.09.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:11:31
Dubojski Mariusz - ZSP Reptowo do 31.08.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:11:08
Dubojski Mariusz - SP Reptowo od 01.09.2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:10:48
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-19 09:09:27
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:07:05
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:06:33
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:06:00
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:05:32
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:04:53
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:04:25
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:03:23
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:02:55
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:02:24
Uchwały, wniosek oraz protokół w sprawie ustalenia podziału budżetu sołectwa na rok 2018 oraz ewentualne zmiany przedsięwzięć zadań w roku 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-16 12:01:36
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-10-13 13:02:20
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-10-13 12:45:01
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł Krzysztof Flejszman 2017-10-13 12:44:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-10-11 15:18:12
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z XXXIV Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 20 lipca 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-10-10 08:19:11
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych odbytego w dniu 19.07.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-10-10 08:17:32
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytego w dniu 19.07.2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-10-10 08:16:15
U C H W A Ł A NR XXXV/249/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:54:40
U C H W A Ł A NR XXXV/248/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:53:54
U C H W A Ł A NR XXXV/247/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:52:45
U C H W A Ł A NR XXXV/247/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:50:46
U C H W A Ł A Nr XXXV/246/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:49:22
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:48:23
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:47:32
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:46:44
U C H W A Ł A NR XXXV/243/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:45:32
UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:44:31
U C H W A Ł A NR XXXV/241/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-10-10 07:43:13
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie 2017-2018" Krzysztof Flejszman 2017-10-05 08:47:18
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-10-03 14:51:00
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-10-03 14:50:46
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-10-03 14:49:30