herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka 2018-09-17 13:54 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZE WSKAZANYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA 2016-03-18 10:07 Zakończone
Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka 2015-10-14 11:50 Zakończone
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA 2014-03-05 13:39 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka 2011-03-04 18:01 Zakończone