herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie' w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka 2018-12-21 08:54 Zakończone
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I 2018-09-26 12:17 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej" 2018-09-14 08:58 Zakończone
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4 2018-08-16 12:46 Zakończone
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo 2018-05-22 14:18 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I 2018-05-16 14:17 Zakończone
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka 2018-03-19 13:31 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I 2018-03-14 12:05 Zakończone
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka 2018-03-09 13:15 Zakończone
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka 2018-02-27 11:40 Zakończone
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie 2018-01-24 13:11 Zakończone
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie 2018-01-24 13:06 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu 2017-08-31 11:11 Zakończone
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka 2017-07-21 13:10 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka 2017-07-18 14:17 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka 2017-06-30 13:14 Zakończone
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap III 2017-06-14 13:56 -
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap II 2017-05-09 14:20 Zakończone
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap I 2016-09-29 10:35 Zakończone
Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo-Wielichówko 2016-09-09 13:34 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec w gminie Kobylanka 2010-12-08 13:02 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec 2010-10-11 14:53 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec 2010-09-15 17:06 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej sztuczna trawa na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka 2010-08-15 12:26 Zakończone
Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat. 2010-07-19 14:36 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej "sztuczna trawa" na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka. 2010-07-12 09:51 Zakończone
Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat 2010-05-21 08:08 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Zielone w Kobylance, gmina Kobylanka 2010-05-17 14:04 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej ,,sztuczna trawa,, na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka 2010-05-17 12:03 Zakończone
Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź w gminie Kobylanka 2010-03-09 10:38 Zakończone
Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka 2010-01-22 17:13 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka 2009-11-30 09:13 Zakończone
BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLANKA, MORZYCZYN I REPTOWO GMINA KOBYLANKA 2009-06-09 11:37 Zakończone
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalania dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka. 2009-05-25 08:50 Zakończone
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka. 2009-05-13 09:21 Zakończone
Remont drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka 2007-12-19 13:23 Zakończone
Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo 2007-09-24 13:03 -
Budowa budynków komunalnych 2007-09-24 13:01 -