Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt Nr 194 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-12-24 09:31
Projekt Nr 193 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2008 r. 2008-12-24 09:28
Projekt Nr 192 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 2008-12-24 09:22
Projekt Nr 191 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-12-24 09:19
Projekt Nr 190 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-12-24 09:18
Projekt 186 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2008-12-05 09:56
Prjekt 185 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2008-12-05 09:55
Projekt 184 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/121/08 2008-12-05 09:55
Projekt 183 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2008-12-05 09:54
Projekt 179 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2009 2008-11-14 09:26
Projekt 178 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2008-11-14 09:25
Projekt 177 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-11-14 09:25
Projekt 176 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-11-14 09:24
Projekt 175 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-11-14 09:23
Projekt 174 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa 2008-11-14 09:22
Projekt 173 w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia Uchwały Nr 110/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nabycie nieruchomości na mienie gminy 2008-11-14 09:27
Projekt 172 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2008-11-14 09:31
Projekt 171 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 2008-11-14 09:20
Projekt 170 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-14 09:20
Projekt 169 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-11-14 10:18
Projekt 168 w sprawie priorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2009 rok 2008-11-03 07:40
Projekt 167 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - Drogi życia przywiodły nas do Reptowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-11-03 07:39
Projekt 165 w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia Uchwały Nr 110/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nabycie nieruchomości na mienie gminy 2008-10-07 11:23
Projekt 164 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy w Kobylance z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka. 2008-10-07 11:23
Projekt 163 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Warsztaty teatralno - językowe? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-07 11:22
Projekt 162 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Reptowo bliżej Brukseli? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-07 11:21
Projekt 161 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008 2008-10-07 11:20
Projekt 160 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-09-08 13:28
Projekt 159 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Morzyczyn 2008-09-08 13:29
Projekt 158 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/198/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw osiedli w miejscowości Kobylanka 2008-09-08 13:30
Projekt 157/08 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Kobylanka 2008-09-10 10:09
Projekt 156 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-09-08 13:14
Projekt 155 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2008-09-08 13:13
Projekt 154 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo. 2008-09-08 13:12
Projekt 153/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka 2008-09-08 13:08
Projekt 152/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-09-08 13:11