herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 67a/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 67a/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok do Uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 05-08-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 30-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2008 09:36