herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym, wszczętym w dniu 4 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa podstacji trakcyjnej PT Reptowo na działkach nr 206/4, 205/1, obręb Reptowo, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie?, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko