Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 39 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:28
Zarządzenie Nr 38/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:28
ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2019-04-12 13:27
ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2019-04-12 13:26
Zarządzenie Nr 35 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:25
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-09 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 33A/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030. 2019-04-09 14:51
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie KOBYLANKA w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2019-03-22 07:57
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 marca 2019 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2019-03-20 14:00
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylanka 2019-03-15 13:37
ZARZĄDZENIE Nr 30 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 marca 2019r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójta. 2019-03-15 13:39
ZARZĄDZENIE Nr 29 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 marca 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw. 2019-03-15 13:38
ZARZADZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji. 2019-03-13 16:31
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2019-03-15 13:36
ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie powołania zastępcy wójta 2019-03-15 13:35
Zarządzenie Nr 25/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2019-03-20 15:35
ZARZĄDZENIE Nr 25A/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-20 15:37
Zarządzenie Nr 24 /2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Urzędzie Gminy Kobylanka 2019-03-01 10:07
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury stosowania tekstu łatwego w przekazywanych komunikatach pisanych. 2019-03-01 10:07
Zarządzenie Nr 22/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2019-03-01 10:06
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2019 roku 2019-02-19 09:46
ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2019-02-12 10:48
ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2019-02-12 10:47
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. 2019-02-12 10:48
ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-12 13:06
ZARZĄDZENIE Nr 17A/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2019-02-22 14:27
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. 2019-02-12 10:43
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2019 r. 2019-02-12 10:39
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2019 r. 2019-02-12 10:37
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2019-02-12 10:50
ZARZĄDZENIE 12/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2019-02-12 10:33
Zarządzenie Nr 10/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP 2019-03-12 13:05
ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu ujmowania wydatków na zakupy środków trwałych 2019-03-12 12:57
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej 2019-03-12 12:58
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Kobylanka. 2019-03-05 12:47
ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2019-02-12 10:31
ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2019-02-12 10:30
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Kobylanka, w Kobylance, Bielkowie, Reptowie, Niedźwiedziu i Kunowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-18 11:45
ZARZĄDZENIE Nr 3 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-02-12 10:28
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2019-01-14 13:24
Zarządzenie nr 1/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2019r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2019-01-14 13:23