herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr VII/34/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok


UCHWAŁA Nr VII/34/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 226.237 , zgodnie z załącznikiem 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 226.237 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§3. W uchwale Nr IV/16/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007, nadaje się nowe brzmienie załącznika nr 3, według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 18-01-2008 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 18-01-2008 08:02