Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-24 11:33
UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-24 11:33
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 2018-12-24 11:32
UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2018-12-24 11:31
UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2018-12-24 11:31
UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2018-12-24 11:30
UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-12-24 11:30
UCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2018-12-24 11:23
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:57
U C H W A Ł A NR II/10/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 13:08
U C H W A Ł A NR II/9/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:56
U C H W A Ł A NR II/8/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:55
U C H W A Ł A NR II/7/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:55
U C H W A Ł A NR II/6/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 2018-12-17 12:54
U C H W A Ł A NR II/5/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-12-17 12:53
UCHWAŁA NR II/4/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania skarbnika gminy 2018-12-17 12:52
UCHWAŁA NR II/3/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy 2018-12-17 12:52
U C H W A Ł A NR I/2/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:50
U C H W A Ł A NR I/1/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2018-12-17 12:50
U C H W A Ł A NR XLVIII/346/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2018-10-25 14:46
UCHWAŁA NR XLVIII/345/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka 2018-10-25 14:47
UCHWAŁA NR XLVIII/344/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-10-25 14:45
UCHWAŁA NR XLVIII/343/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2018-10-25 14:44
UCHWAŁA NR XLVIII/342/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 2018-10-25 14:43
U C H W A Ł A NR XLVIII/341/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-10-25 14:42
UCHWAŁA NR XLVII/340/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-05 13:40
UCHWAŁA NR XLVII/339/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kobylanka 2018-10-05 13:40
UCHWAŁA NR XLVII/338/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 2018-10-05 13:39
UCHWAŁA NR XLVII/337/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2018-10-05 13:38
UCHWAŁA NR XLVII/336/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-10-05 13:38
U C H W A Ł A NR XLVII/335/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-10-05 13:37
UCHWAŁA NR XLVII/334/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 2018-10-05 13:36
U C H W A Ł A NR XLVII/333/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-10-05 13:35
UCHWAŁA NR XLVI/332/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-09-03 12:57
UCHWAŁA NR XLVI/331/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2018-09-03 12:55
U C H W A Ł A NR XLVI/330/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-09-03 12:54
UCHWAŁA NR XLVI/329/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-09-03 12:53
U C H W A Ł A NR XLVI/328/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-09-03 12:52
U C H W A Ł A NR XLV/327/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Reptowo 2018-06-29 14:00
U C H W A Ł A NR XLV/326/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka 2018-06-29 14:00
UCHWAŁA NR XLV/325/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2018-06-29 13:59
UCHWAŁA NR XLV/324/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-06-29 13:58
UCHWAŁA NR XLV/323/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-06-29 13:57
UCHWAŁA NR XLV/322/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-06-29 13:57
UCHWAŁA NR XLV/321/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw 2018-06-29 13:55
UCHWAŁA NR XLV/320/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-06-29 13:55
U C H W A Ł A NR XLV/319/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-06-29 13:53
U C H W A Ł A NR XLV/318/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-29 13:52
U C H W A Ł A NR XLV/317/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok 2018-06-29 13:51
UCHWAŁA NR XLIII/316/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2018-06-06 15:43
UCHWAŁA NR XLIII/315/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kobylanka 2018-06-06 15:41
UCHWAŁA NR XLIII/314/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego 2018-06-06 15:40
UCHWAŁA NR XLIII/313/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 2018-06-06 15:39
U C H W A Ł A NR XLIII/312/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2018-06-06 15:38
UCHWAŁA NR XLIII/311/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-06-06 15:37
UCHWAŁA NR XLIII/310/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka 2018-06-06 15:36
UCHWAŁA NR XLIII/309/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo 2018-06-06 15:34
UCHWAŁA NR XLIII/308/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-06-06 15:32
U C H W A Ł A NR XLIII/307/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-06-06 15:31
U C H W A Ł A NR XLII/306/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy 2018-05-09 14:06
U C H W A Ł A NR XLII/305/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2018-05-09 14:05
UCHWAŁA NR XLII/304/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-05-09 14:04
UCHWAŁA NR XLII/303/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok 2018-05-09 14:04
UCHWAŁA NR XLII/302/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-05-09 14:03
UCHWAŁA NR XLII/301/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km" 2018-05-09 14:01
UCHWAŁA NR XLII/300/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-05-09 13:58
UCHWAŁA NR XLII/299/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2018-05-09 13:57
UCHWAŁA NR XLII/298/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2018-05-09 13:50
UCHWAŁA NR XLII/297/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2018-05-09 13:48
U C H W A Ł A NR XLII/296/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-05-09 13:47
UCHWAŁA NR XLII/295/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-05-09 13:45
U C H W A Ł A NR XLII/294/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-05-09 13:43
UCHWAŁA NR XLI/293/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2018-04-10 12:28
UCHWAŁA NR XLI/292/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2018-04-10 12:27
UCHWAŁA NR XLI/291/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-10 12:25
U C H W A Ł A NR XLI/290/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. 2018-04-10 12:24
UCHWAŁA NR XLI/289/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-04-10 12:23
UCHWAŁA Nr XLI/288/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-04-10 12:22
UCHWAŁA NR XLI/287/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-04-10 12:20
U C H W A Ł A NR XLI/286/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-04-10 12:18
U C H W A Ł A NR XL/285/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie tablicy upamiętniającej lekarza medycyny Józefa Greleckiego 2018-03-02 12:35
UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Kobylanka, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-03-02 12:33
UCHWAŁA NR XL/283/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 2018-03-02 12:32
UCHWAŁA NR XL/282/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-03-02 12:31
U C H W A Ł A NR XL/281/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-03-02 12:29
U C H W A Ł A NR XXXIX/280/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2018-02-06 07:52
U C H W A Ł A NR XXXIX/279/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół 2018-02-06 07:51
UCHWAŁA NR XXXIX/278/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-06 07:48
UCHWAŁA NR XXXIX/277/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne a także przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-02-06 07:47
UCHWAŁA NR XXXIX/276/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2018-02-06 07:46
UCHWAŁA NR XXXIX/275/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2018-02-06 07:46
UCHWAŁA NR XXXIX/274/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-02-06 07:44
U C H W A Ł A NR XXXIX/273/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2018-02-06 07:43
U C H W A Ł A NR XXXIX/272/18 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-02-06 07:42