Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 26/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2018-12-14 13:37
Projekt 25/18 w sprawie godnej ekspozycji wizerunku osób którym nadano tytuł honorowego obywatelstwa Gminy Kobylanka 2018-12-14 13:34
PROJEKT 24/18 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-14 13:32
Projekt 23/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 2018-12-14 13:30
Projekt 22/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-14 13:29
Projekt 21/18 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 ? 2023 2018-12-14 13:29
PROJEKT 20/18 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2018-12-14 13:26
PROJEKT 19/18 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2018-12-14 13:26
PROJEKT 18/18 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2018-12-14 13:25
PROJEKT 17/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-12-14 13:23
PROJEKT 16/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2018-12-14 13:21
Projekt Nr 13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2018-11-27 10:41
Projekt nr 12/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2018-11-27 10:40
Projekt nr 11/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2018-11-27 10:39
Projekt nr 10/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka 2018-11-27 10:38
Projekt nr 9/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2018-11-27 10:37
Projekt 8/18 w sprawie powołania skarbnika gminy 2018-11-27 10:37
Projekt 7/18 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2018-11-27 10:36
PROJEKT 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-11-27 10:35
Projekt nr 5/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-11-27 10:34
Projekt nr 1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2018-11-16 12:50
Projekt nr 78/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2018-10-12 13:06
Projekt nr 77/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kobylanka 2018-10-12 13:04
Projekt nr 76/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-10-12 12:55
PROJEKT nr 75/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2018-10-12 12:43
Projekt nr 74/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 2018-10-12 12:42
Projekt nr 73/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-10-12 12:40
Projekt nr 72/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2018-09-21 11:03
Projekt nr 71/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-09-21 11:02
Projekt nr 70/18 w sprawie Statutu Gminy Kobylanka 2018-09-21 11:01
PROJEKT 69/18 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. 2018-09-21 10:59
Projekt nr. 68/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-09-21 10:46
PROJEKT 67/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2018-09-21 10:44
PROJEKT 66/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-09-21 10:43
Projekt Nr 65/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-09-21 10:43
Projekt 64/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2030 2018-09-21 10:23
Projekt nr 63/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-09-21 10:22
Projekt 62/18 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-14 21:08
PROJEKT 61/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2018-08-14 21:07
Projekt nr 60/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-08-14 21:06
Projekt nr 59/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-08-14 21:05
Projekt nr 58/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-08-14 21:03
Projekt 56/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka 2018-06-15 13:18
Projekt- 55/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2018-06-15 13:17
PROJEKT 54/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-06-15 13:16
PROJEKT 53/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2018-06-15 13:15
PROJEKT 52/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-06-15 13:14
PROJEKT 51/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw 2018-06-15 13:14
Projekt nr 50/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-06-15 13:12
Projekt nr 49/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-06-15 13:11
Projekt nr 48/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-15 13:10
Projekt nr 47/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2017 rok 2018-06-15 13:09
PROJEKT 44/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu stargardzkiego 2018-05-18 12:40
Projekt 43/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 2018-05-18 12:39
Projekt nr 42/18 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2018-05-18 12:38
PROJEKT 41/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-05-18 12:37
Projekt 40/18 w sprawie przygotowania projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? na terenie Gminy Kobylanka 2018-05-18 12:37
Projekt 39/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo 2018-05-18 12:35
Projekt nr 38/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-05-18 12:32
Projekt nr 37/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-05-18 12:31
Projekt nr 36/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2018-04-20 13:04
Projekt nr 35/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-20 13:02
PROJEKT nr 34/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie na 2018 rok 2018-04-20 13:01
PROJEKT nr 33/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-04-20 13:00
Projekt nr 32/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznicę powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy 2018-04-20 12:57
Projekt nr 31/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin - Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącą fragment "Szlaku Cysterskiego" o dł. ok. 2,672 km". 2018-04-20 12:56
PROJEKT nr 30/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-04-20 12:54
Projekt nr 29/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kobylanka odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 2018-04-20 12:53
Projekt nr 28/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2018-04-20 12:52
Projekt nr 27/18 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka. 2018-04-20 12:51
Projekt nr 26/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-04-20 12:50
Projekt nr 25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-04-20 12:47
Projekt Nr 24/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-04-20 12:46
Projekt nr 23/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2018-03-23 14:03
Projekt nr 22/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2018-03-23 14:03
Projekt 21/18 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-23 14:01
Projekt nr 20/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2018 r. 2018-03-23 13:59
PROJEKT 19/18 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2018-03-23 13:57
PROJEKT 18/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-03-23 13:55
Projekt nr 17/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-03-23 13:53
Projekt Nr 16/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-03-23 13:52
Projekt nr 13/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 2018-02-16 09:50
Projekt nr 12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-02-16 09:48
Projekt Nr 11/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-02-16 09:47
Projekt 9/18 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół 2018-01-19 12:25
Projekt 8/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-01-19 12:23
Projekt 7/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2018 2018-01-19 12:22
PROJEKT 6/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne a także przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-19 12:21
PROJEKT 5/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka 2018-01-19 12:19
PROJEKT 4/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2018-01-19 12:16
PROJEKT 3/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2018-01-19 12:05
Projekt Nr 2/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2018-01-19 12:03
Projekt Nr 1/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-01-19 12:02