herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-03-12 14:37
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marzec 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo Gmina Kobylanka" 2018-03-12 14:38
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-19 13:16
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2018-03-12 14:37
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-08 14:49
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XL/281/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-03-12 14:35
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2018-02-27 08:41
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-02-27 08:40
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-02-27 08:39
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-27 08:37
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/2014 2018-02-27 08:37
ZARZĄDZENIE NR 16 /2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w 2018 r. 2018-02-12 07:32
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2018-02-06 12:49
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2018-02-12 07:31
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka 2018-02-12 07:29
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-15 09:37
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-06 12:48
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok 2018-02-06 12:46
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie? 2018-02-06 07:33
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie? 2018-02-06 07:33
ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance 2018-02-06 07:32
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-01-24 11:48
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2018-01-24 11:47
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych 2018-01-16 09:24
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2018-01-16 09:22
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-24 11:45
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2018-01-16 09:17