herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół)

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka – Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół)

 

Oferent zobowiązany będzie do dokonania wycinki drzew wymienionych w szacunku brakarskim drzew na pniu (załącznik nr 1), zakupu i wywozu drewna oraz uporządkowania terenu.


Szacowana ilość drewna do pozyskania: 47,53 m³, w tym:
• sosna WCO I kl. grubości – 6,10 m³
• sosna S2b – 10,40 m³
• sosna S4 – 29,26 m³
• brzoza/czeremcha S4 – 1,77 m³


Całkowita wartość drewna* – 8 773,31 zł brutto (184,58 zł/ m³ brutto)*
Całkowity koszt pozyskania i zrywki drewna – 3 659,81 zł brutto (77,00 zł/ m³ brutto)**


Cena wyjściowa drewna (każdego gatunku i rodzaju) – 7 895,97 zł brutto
Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.


Oferty wg wzoru (załącznik nr 3) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – wycinka i kupna drewna” należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 2 w Kobylance), do dnia 28 grudnia 2017 r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 r., o godz. 11.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylanka.
O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena za drewno (nie niższa od kwoty 7 895,97 zł brutto).
Wyłoniona oferta wiąże do czasu podpisania umowy (załącznik nr 2) pomiędzy Gminą Kobylanka a oferentem. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – insp. Marcin Lewicki, tel. 91 578 85 43, marcin_lewicki@kobylanka.pl

Załączniki:
1. Szacunek brakarski.
2. Wzór umowy.
3. Formularz oferty.


*przyjęto ceny detaliczne obowiązujące na drewno w 2017 r. w Nadleśnictwie Kliniska
**przyjęto stawkę zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2017 r. w Nadleśnictwie Kliniska

 

Wójt Gminy Kobylanka
Mirosław Przysiwek
Kobylanka, dnia 19 grudnia 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 19-12-2017 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lewicki 19-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 19-12-2017 14:53