herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 84/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 84/2007

  • Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz §11 pkt 3 uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok, zarządza się co następuje:

§1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o łączną kwotę 2.200 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o łączną kwotę 2.200 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 03-12-2007 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2007 08:45