herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 27.03.2017 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Rady Gminy Kobylanka

w dniu   27.03.2017 r.    o godz.  8.30

 

 1. Otwarcie  i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia  z dnia  28.02.2017 r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka        w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka – projekt nr 10/17.
 2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt   nr 11/17.
 3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr  12/17.
 4. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka za okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r. – projekt nr 13/17.
 1. Informacja dotycząca ściągalności podatków      i opłat z uwzględnieniem ulg i umorzeń oraz wieloletnich zaległości za 2016 r.
 2. Informacja  dotycząca jakie są podejmowane czynności kontrolne dotyczące gospodarki śmieciowej (opłaty za śmieci, zgodności dotyczące składanych deklaracji).
 3. Informacja  dotycząca poniesionych wydatków z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Informacja dotycząca poniesionych wydatków z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r.:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne;

- w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

 1. Informacja dotycząca poniesionych wydatków z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r. na kulturę fizyczną i sport w gminie Kobylanka  (w tym umowy - kluby sportowe).
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie posiedzenia.             

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                     Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

                                                                                                         Agnieszka Grzyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 24-03-2017 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2017 09:52