Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XXXVIII/271/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 2018-01-04 07:33
U C H W A Ł A NR XXXVIII/270/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2018-01-04 07:32
U C H W A Ł A NR XXXVIII/269/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo 2018-01-04 07:31
U C H W A Ł A NR XXXVIII/268/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie 2018-01-04 07:29
U C H W A Ł A NR XXXVIII/267/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka 2018-01-04 07:28
U C H W A Ł A NR XXXVIII/266/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2018-01-04 07:27
U C H W A Ł A NR XXXVIII/265/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych 2018-01-04 07:26
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2018-01-04 07:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 2018-01-04 07:23
UCHWAŁA NR XXXVII/262/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-12 11:57
U C H W A Ł A NR XXXVII/261/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół 2017-12-12 11:56
UCHWAŁA NR XXXVII/260/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie 2017-12-12 11:55
UCHWAŁA NR XXXVII/259/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2017-12-12 11:55
UCHWAŁA NR XXXVII/258/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2017-12-12 11:54
UCHWAŁA NR XXXVII/257/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2017-12-12 11:53
U C H W A Ł A NR XXXVII/256/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2017-12-12 11:51
U C H W A Ł A NR XXXVII/255/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka 2017-12-12 11:50
U C H W A Ł A NR XXXVII/254/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-12-12 11:48
U C H W A Ł A NR XXXVI/253/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań obecnego Pełniącego Obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance pana Mariusza Skóry 2017-11-08 14:32
UCHWAŁA NR XXXVI/252/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kunowie 2017-11-08 14:32
UCHWAŁA NR XXXVI/251/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kobylance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kobylance 2017-11-08 14:31
U C H W A Ł A NR XXXVI/250/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-11-08 14:29
U C H W A Ł A NR XXXV/249/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2017-10-10 07:54
U C H W A Ł A NR XXXV/248/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-10-10 07:53
U C H W A Ł A NR XXXV/247/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 2017-10-10 07:52
U C H W A Ł A Nr XXXV/246/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn 2017-10-10 07:49
UCHWAŁA NR XXXV/245/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-10-10 07:48
UCHWAŁA NR XXXV/244/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2017-10-10 07:47
U C H W A Ł A NR XXXV/243/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2017-10-10 07:45
UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-10-10 07:44
U C H W A Ł A NR XXXV/241/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-10-10 07:43
UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-07-28 11:39
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2017-07-28 11:38
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół 2017-07-28 11:37
U C H W A Ł A NR XXXIV/237/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2017-07-28 11:35
U C H W A Ł A NR XXXIV/236/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2017-07-28 11:34
UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-07-28 11:32
U C H W A Ł A NR XXXIV/234/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-07-28 11:31
UCHWAŁA NR XXXIII/233/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2017-07-10 09:11
UCHWAŁA NR XXXIII/232/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2017-07-10 09:11
UCHWAŁA NR XXXIII/231/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2017-07-10 09:10
UCHWAŁA NR XXXIII/230/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-07-10 09:09
UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo 2017-07-10 09:08
UCHWAŁA NR XXXIII/228/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki 2017-07-10 09:08
UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn, gm. Kobylanka 2017-07-10 09:07
UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka w rejonie ulic: Szczecińskiej, Szkolnej, Klonowej 2017-07-10 09:06
UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2017-07-10 09:05
UCHWAŁA NR XXXIII/223/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-10 09:03
UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-07-10 09:02
UCHWAŁA NR XXXIII/222/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2016 rok 2017-07-10 09:00
UCHWAŁA NR XXXIII/221/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo 2017-07-10 09:02
U C H W A Ł A NR XXXII/220/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-06-28 13:34
UCHWAŁA NR XXXII/219/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2017-06-01 14:17
UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2017-06-01 14:15
UCHWAŁA NR XXXII/217/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 2017-06-01 14:11
U C H W A Ł A NR XXXII/216/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2017-06-01 14:09
UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2017-06-01 14:04
UCHWAŁA NR XXXII/214/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-06-01 14:00
UCHWAŁA NR XXXII/213/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-06-01 13:56
U C H W A Ł A NR XXXII/212/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-06-01 13:52
UCHWAŁA Nr XXXI/211/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2017-05-11 11:02
UCHWAŁA Nr XXXI/210/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2017-05-11 11:01
UCHWAŁA Nr XXXI/209/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2017-05-11 11:01
UCHWAŁA Nr XXXI/208/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2017-05-11 11:00
UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-05-11 10:59
UCHWAŁA NR XXXI/206/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-05-11 10:59
UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2017-05-11 10:57
UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-05-11 10:55
U C H W A Ł A NR XXXI/203/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-05-11 10:54
UCHWAŁA NR XXX/202/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 2017-04-14 09:57
U C H W A Ł A NR XXX/201/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2017 r. 2017-04-14 09:56
UCHWAŁA NR XXX/200/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-14 09:55
UCHWAŁA NR XXX/199/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-04-14 09:53
UCHWAŁA NR XXX/198/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 2017-04-14 09:52
UCHWAŁA NR XXX/197/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka 2017-04-14 09:51
UCHWAŁA NR XXIX/196/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2017-03-13 09:47
UCHWAŁA NR XXIX/195/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-03-13 09:46
UCHWAŁA NR XXIX/194/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe 2017-03-13 09:45
U C H W A Ł A NR XXIX/193/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2017-03-13 09:43
UCHWAŁA NR XXIX/192/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2017-03-13 09:42
U C H W A Ł A NR XXIX/191/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2017-03-13 09:41
UCHWAŁA NR XXIX/190/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2017roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2017-05-16 09:34