herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Plan pracy Rady Gminy Kobylanka na rok 2017

Plan pracy Rady Gminy  Kobylanka na rok 2017

 

 

  Ważne

  terminy

Terminy

      sesji

TEMATY SESJI

 

 

26.01.

 • Sesja budżetowa – uchwalenie budżetu na 2017 rok.
 • Sprawozdanie Wójta z  realizacji podjętych  uchwał                                           i  zgłoszonych  wniosków za rok 2016
 • Zatwierdzenie Planów Pracy

 

    28.02.

 

 • Drogi gminne – plan modernizacji. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Kobylanka

 

   30.03.

 

 • Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka,

  sprawozdanie dyrektora  GOK,  kierownika  biblioteki

 • Miedwiańskie Lato” 2016 i  plany na rok 2017
 •  Działalność świetlic wiejskich
 • Kultura fizyczna i sport  w gminie Kobylanka

-  Informacja Wójta oraz sprawozdania stowarzyszeń z realizacji zadań

  zleconych przez gminę – za rok 2016                                            

 - plany i kierunki rozwoju sportu

31.03

 

 • Złożenie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

 

 

 

27. 04

 •  Pomoc  społeczna w gminie,  stan bezrobocia      
 • Ochrona zdrowia w gminie Kobylanka

           -  sprawozdanie kierownika GOPS

           -  informacja o pracy  Niepublicznego Ośrodka Zdrowia

        i pielęgniarki środowiskowej

30.04

 

 

 • Ostateczny termin złożenia oświadczeń majątkowych (oryginał w  dwóch egzemplarzach)  i PIT (kopia) wraz z korektą wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
 • Złożenie przez Wójta sprawozdania z  realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2016

 

   30.04.

 

 

 

 

 • Złożenie pytań  do sprawozdania Wójta  z wykonania budżetu za rok 2016

 

 

 

 

17.05

 

 • Sesja objazdowa – zapoznanie się ze stanem, majątkowym Gminy    

 

25.05

 • Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie                                        – informacja Policji, Straży  Gminnej dotyczące stanu obecnego                   

        i   możliwości poprawy

- informacja  na temat ochrony przeciwpożarowej w gminie

 • Informacja Wójta dot. organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach gminy Kobylanka

31.05.

 

 • Złożenie przez Wójta sprawozdania finansowego za rok 2016
 • Zaopiniowanie  sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2016  przez Komisję KRGiF oraz  Społeczną i przekazanie   wypracowanych opinii do Komisji Rewizyjnej

09.06.

 

 • Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia  Wójtowi gminy absolutorium za rok 2016

 

29.06

 • Sprawozdanie Wójta  z wykonania budżetu gminy za rok 2016
 • Absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2016

31.08

 

 • Złożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

15.09

 

 • Złożenie pytań i uwag do sprawozdania z  realizacji budżetu w I półroczu  2017 r.

 

28.09

 • Realizacja budżetu w I półroczu 2017 r.
 • Ochrona środowiska, gospodarka odpadami  w gminie

      - informacja Wójta  o realizacji regulaminu utrzymania porządku

       i czystości w gminie

     - informacja Wójta o realizacji gminnego programu ochrony  środowiska

     - informacja Wójta o realizacji programu usuwania azbestu    

30.09

 

 • Złożenie propozycji do budżetu na rok 2018

 

 

26.10

 • Oświata w gminie Kobylanka

    -  sprawozdanie Wójta o realizacji zadań oświatowych za rok    szkolny 2016/17

    -  informacja dyrektorów szkół o bieżącej pracy szkół

 • Uchwalenie stawek podatkowych  na rok 2018
 • Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2016

15.11

 

 • Przedłożenie przez Wójta projektu budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok

 

 

30.11

 

 • Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej. Komunalny zasób mieszkaniowy – problemy i kierunki rozwoju

 

21.12.

 • Sesja budżetowa – uchwalenie budżetu na rok 2018
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na rok 2018
 • Zatwierdzenie Planów Pracy na 2018 rok
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 13-03-2017 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2017 09:25