herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 76/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 76/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 183.212 zł:

  • w dziale 630 - Turystyka o kwotę 164.894 zł, z tego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 164.894 zł, w tym §6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 164.894 zł;

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.241 zł, z tego w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.241 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.241 zł;

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.077 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 12.077 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 12.077 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 183.212 zł:

  • w dziale 630 - Turystyka o kwotę 164.894 zł, z tego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 164.894 zł, w tym wydatki inwestycyjne 164.894 zł;

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.241 zł, z tego w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6.241 zł, w tym wydatki bieżące 6.241 zł;

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.077 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 12.077 zł, w tym wydatki bieżące 12.077 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 03-12-2007 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 28-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2007 08:29