herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

 

ZARZĄDZENIE NR  118/2016

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

 

 

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2016 r. poz. 1047 i poz.2255) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.289, z 2015 r. poz.1954 i z 2017 r. poz.24) zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. W zarządzeniu nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2010 r., w  załączniku nr 3b – „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – w zakresie księgi głównej organu finansowego”, wprowadza się konto bilansowe:

135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka 

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Pozorski 23-01-2017 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 23-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2017 12:35