herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 117/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 117/2016

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w związku z §12 uchwały Nr XVI/112/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 47.667,52 zł, z tego wydatki bieżące 44.467,52 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 47.667,52 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 43.917,52 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§2. Ustala się treść informacji dla jednostek podległych w związku ze zmianą budżetu dokonaną niniejszym zarządzeniem, zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 6.

 

§3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Pozorski 23-01-2017 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 23-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Pozorski 23-01-2017 12:32