Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
PROJEKT 93/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo 2017-12-15 12:34
PROJEKT 92/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie 2017-12-15 12:31
Projekt nr 91/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka 2017-12-15 12:31
Projekt nr 90/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2017-12-15 12:30
Projekt nr 89/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2017-12-15 12:25
Projekt nr 88/17 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-15 12:25
Projekt nr 87/17 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych 2017-12-15 12:23
Projekt nr 86/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-12-15 12:22
Projekt Nr 85/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 2017-12-15 12:21
Projekt nr 84 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 2017-12-15 12:20
Projekt nr 83/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-24 14:24
Projekt 82/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół 2017-11-24 14:23
Projekt nr 81/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2017-11-24 14:22
PROJEKT nr 80/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie 2017-11-24 14:21
PROJEKT 79/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2017-11-24 14:20
PROJEKT nr 78/17 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2017-11-24 14:19
PROJEKT nr 77/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2017-11-24 14:18
Projekt nr 76/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2017-11-24 14:17
Projekt nr 75/17 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka 2017-11-24 14:15
Projekt Nr 74/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-11-24 14:14
Projekt nr 73/17 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego likwidacji Lapidarium w Kobylance i zamiany na park pamięci w ramach rewitalizacji Kobylanki 2017-11-24 14:12
Projekt nr 72/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań obecnego Pełniącego Obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance pana Mariusza Skóry 2017-10-20 14:08
Projekt nr 71/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2017-10-20 14:07
PROJEKT 70/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie. 2017-10-20 14:05
PROJEKT 69/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kunowie. 2017-10-20 14:04
PROJEKT 68/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kobylance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kobylance. 2017-10-20 14:03
Projekt Nr 67/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-10-20 14:02
Projekt nr 65/17 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-09-22 11:27
Projekt nr 64/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 2017-09-22 11:26
Projekt nr 63/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn 2017-09-22 11:20
PROJEKT 62/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-09-22 11:19
PROJEKT - 61/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2017-09-22 11:17
Projekt Nr 60/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2017-09-22 11:14
Projekt Nr 59/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-09-22 11:13
Projekt Nr 58-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-09-22 11:11
Projekt nr 57/17 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-07-14 11:56
Projekt 56/17 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2017-07-14 11:56
Projekt NR 55/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2017-07-14 11:53
Projekt nr 54/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną 2017-07-14 11:51
Projekt nr 53/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2017-07-14 11:50
Projekt nr 52/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-07-14 11:49
Projekt nr 51/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-07-14 11:48
Projekt nr 50/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2017-06-16 11:57
Projekt nr 49/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2017-06-16 11:57
Projekt nr 48/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2017-06-16 11:56
Projekt nr 47/17 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2017-06-16 11:55
Projekt nr 46/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo 2017-06-20 09:53
Projekt nr 45/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki 2017-06-16 11:50
PROJEKT 44/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn, gm. Kobylanka. 2017-06-16 11:48
PROJEKT - 43/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo 2017-06-16 11:43
Projekt nr 42/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka w rejonie ulic: Szczecińskiej, Szkolnej, Klonowej 2017-06-16 11:40
Projekt nr 40/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-06-16 11:33
Projekt nr 39/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-16 11:31
Projekt nr 38/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2016 rok 2017-06-16 11:31
Projekt 34/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 2017-05-19 12:02
Projekt nr 33/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2017-05-19 12:01
PROJEKT 32/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2017-05-19 12:00
Projekt nr 31/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-05-19 11:59
Projekt Nr 30/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-05-19 11:58
Projekt nr 29/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-05-19 11:57
Projekt nr 24/17 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego 2017-04-21 12:58
PROJEKT nr 23/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-04-21 12:57
PROJEKT nr 22/17 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2017-04-21 12:56
PROJEKT nr 21/17 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-04-21 12:55
PROJEKT nr 20/17 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2017-04-21 12:54
Projekt nr 19/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-04-21 12:53
Projekt nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-04-21 12:51
Projekt 17/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 2017-03-24 13:05
Projekt nr 16/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2017 r. 2017-03-24 13:04
PROJEKT 15/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-24 13:02
PROJEKT 14/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-03-24 13:01
Projekt uchwały nr 13/17 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 2017-03-24 13:00
Projekt 12/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-03-24 12:59
Projekt nr 11/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-03-24 12:56
Projekt 10/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka 2017-03-24 11:15
PROJEKT 9/17 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2017-02-22 13:18
PROJEKT 8/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-02-22 13:17
PROJEKT 7/17 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2017-02-22 13:16
Projekt nr 6/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2017-02-22 13:14
PROJKET Nr 5/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2017-02-22 13:08
Projekt 4/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-02-22 13:05
Projekt nr 3/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-02-22 13:04
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY 2/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-22 13:02
PROJEKT nr 2/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-31 07:25
Projekt 1/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2017-01-20 17:19