Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-12-11 14:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-11-13 09:39
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo, dł. 1360 m na działkach nr 85, 149/1, 149/2 obręb Morzyczyn i nr 58, obręb Zieleniewo" 2017-11-02 13:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-24 14:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-11 15:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-03 11:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - przebudowa ul. Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie. 2017-10-02 14:59
Obwieszczenie o złożeniu w dniu 11 września 2017 r. przez Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" 2017-09-15 14:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-05 14:37
Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 25 lipca 2017 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec oraz płytą obornikową na działce nr 61/1, obręb Bielkowo, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 11 lipca 2017 r. 2017-08-22 12:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-09 15:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-09 15:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo dł. 1360 m na działkach nr 85, 149/1, 149/2, obręb Morzyczyn, nr 58, obręb Zieleniewo" 2017-08-08 14:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-20 13:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-20 13:23
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo 2017-07-18 10:04
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn 2017-07-18 10:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-07 11:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-07 11:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-03 14:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-28 08:56
OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) 2017-06-14 13:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-14 13:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo, dł. 1360 m, na działkach nr 85, 149/1, 149/2, obręb Morzyczyn, nr 58, obręb Zieleniewo" 2017-06-09 14:26
Obwieszczenie o terminie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka" 2017-05-25 12:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-17 16:33
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-05-17 11:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-12 10:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-26 13:53
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobylanka na lata 2016-2019. 2017-04-24 11:25
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-18 14:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-18 14:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-13 15:07
Obwieszczenie o terminie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka" oraz o zwiększeniu liczby stron postępowania. 2017-04-12 16:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-03-28 14:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-03-28 14:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka. 2017-03-14 14:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-03-14 11:40
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2019 i możliwości zapoznania się z projektem ww. dokumentu. 2017-03-09 13:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-28 14:20
Obwieszczenie o złożeniu w dniu 10 lutego 2017 r. przez Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie, w dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka" (w związku z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT z dnia 27 grudnia 2016 r.) 2017-02-21 10:03
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" 2017-02-08 09:15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka" 2017-02-07 13:27
Obwieszczenie wezwaniu w dniu 19 października 2016 r. Pana Janusza Kruczka, zam. Motaniec 19, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 14 000 szt. (336 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie, w dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 62/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka" - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4242.40.2015.AT.4 z dnia 27 grudnia 2016 r. 2017-01-09 17:24