herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 100/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 100/2016

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 3 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku   o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257 i poz. 1454), w związku z §12 uchwały   Nr XVI/112/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 816,00 zł,  z tego dochody bieżące o kwotę 816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 32.620,70 zł,  z tego wydatki bieżące o kwotę 29.108,70 zł i wydatki majątkowe 3.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 31.804,70 zł,  z tego wydatki bieżące o kwotę 20.804,70 zł i wydatki majątkowe 11.000,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.

 

§3. Ustala się treść informacji dla jednostek podległych w związku ze zmianą budżetu dokonaną niniejszym zarządzeniem, zgodnie z załącznikami od nr 3 do nr 7.

 

§4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 09-12-2016 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 09-12-2016 12:52