herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 106/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2016 roku   w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 106/2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 28 listopada 2016 roku

 

w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. Poz. 35), w związku z Uchwałą Rady Gminy Kobylanka  nr XVI/116/15 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DZ. URZ. WOJ. 2016.110).

 

 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji od 1 października 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli:

 

a. na jednego pełnosprawnego wychowanka, w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka – na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą tj. Gminę-Miasto Stargard, w wysokości:

 

1) – 504,48 zł od 1 października 2016 r.

 

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 30-11-2016 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Roślak 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2016 14:53